Close

Model Paidagogos PRO...

...to innowacyjny model pomagający absolwentom/kom studiów humanistycznych i społecznych wejść na rynek pracy, poprzez kojarzenie pracodawców ze studentami/kami oraz ich współpracę w zakresie realizowania wdrożeniowych prac magisterskich studentów Wydziału Filozoficznego UJ. 

Korzyści dla przedsiębiorców

Korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą współpraca ze środowiskiem naukowym, to między innymi możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, dostęp do najnowszej wiedzy czy wzrost konkurencyjności.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Model Paidagogos Pro uruchomiony przez Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada na potrzeby studentek/ów, którzy sygnalizują brak powiązania wiedzy zdobywanej w toku studiów z praktyką.

Pomysłodawcą projektu Paidagogos Pro jest wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dlaczego warto

Tworzymy pomost między uczelnią a środowiskiem społeczno-gospodarczym

Oferujemy wsparcie akademickie organizacjom pozarządowym, administracji publicznej i biznesowi. Wierzymy w taki rodzaj współpracy, nadający obu stronom nowy kierunek rozwoju, zgodny ze współczesnymi trendami.

Więcej
Umożliwiamy zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów

Nauka jest wartością, ale w oderwaniu od praktyki jej wartość jest niekiedy niepełna. Dopełniamy rangę nauki, wdrażając teorię do praktyki, nadając jej zupełnie nowe znaczenie.

Więcej
Łączymy pracodawców i studentów

Świadomy rozwój poprzez tworzenie sieci kontaktów jest podstawową umiejętnością XXI wieku. Wiemy, że relacje powinny być podstawowym zasobem każdej organizacji – chcemy budować je rozsądnie i konstruktywnie.

Więcej

Wybrani Pracodawcy

Opinie o projekcie

Dane kontaktowe

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Koordynacja Paidagogos Pro
ul. Batorego 12, pok. 17, 31-135 Kraków

E-mail: lukasz.hajduk@uj.edu.pl | Tel. +48 605 282 411

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)