Close

Zasady współpracy

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w sprawie projektu zarówno na etapie promocji, w trakcie kampanii informacyjnej, jak również podczas realizacji poszczególnych etapów współpracy podczas pisania magisterskiej pracy wdrożeniowej. Postaramy się, by żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

Po zakwalifikowaniu się do projektu możecie liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie. Dołożymy starań, by cały proces przebiegał sprawnie, ale chcielibyśmy, by wszystkie zaangażowane osoby odczuwały satysfakcję podczas naszego przedsięwzięcia. Ze strony pracodawcy zostanie wyznaczony dla Was mentor, który będzie wyjaśniał wątpliwości związane z charakterystyką danej instytucji, co pomoże Wam lepiej zrozumieć zagadnienie, będące tematem pracy wdrożeniowej.

Proponujemy Wam cykl warsztatów, których zakres tematyczny obejmie m.in.

 – umiejętności negocjacyjne

 – autoprezentację

 – komunikację interpersonalną

 – przedsiębiorczość

 – innowacje w środowisku pracy

 – nowe media

 – zarządzanie czasem

 – ochronę własności intelektualnej

Podczas opracowywania pracy magisterskiej możecie również liczyć na wsparcie finansowe (stypendium badawcze) dla podejmowanych działań, które dotyczy niezbędnych środków trwałych, pokryje koszt wizyty u pracodawcy, itp. Więcej na ten temat przeczytacie w regulaminie.

Kolejnym elementem modelu są wizyty studyjne, podczas których będziecie mieli okazję zaobserwować, jak mogą zostać wykorzystane kompetencje, które zdobyliście podczas studiów i w trakcie projektu Paidagogos Pro.

Jesteśmy tu dla Was, ale chcielibyśmy zaprosić Was do współtworzenia projektu. Efektywny feedback jest jak najbardziej pożądany 🙂

Czekamy na Wasze uwagi, spostrzeżenia i pomysły.

Aby zgłosić uwagi kliknij na przycisk i wypełnij formularz.

UWAGI
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)