Close

Funkcjonowanie modelu

 1. Student przy aprobacie promotora podejmuje decyzję pisania magisterskiej pracy wdrożeniowej
  • Wybiera partnera z dostępnej na platformie bazy danych
  • Zgłasza partnera, którego nie ma w bazie danych
 2. Student pod okiem promotora nawiązuje kontakt z wybranym partnerem (jeśli partnera nie w bazie danych koordynator modelu zadba o jego wprowadzenie do bazy)
 3. Student poprzez platformę Paidagogos zgłasza temat i partnera do koordynatora modelu
 4. Koordynator modelu proceduje podpisanie umowy trójstronnej, która zabezpieczy interesy studenta, partnera oraz uczelni
 5. Pod okiem promotora, przy współpracy z partnerem student realizuje badania i piszę pracę magisterską ze szczególnym zwróceniem uwagi na część wdrożeniową
 6. Po obronie promotor lub student zgłaszają ten fakt do koordynatora modelu
 7.  Student omawia z partnerem ewentualne wdrożenie powstałego rozwiązania, o tym fakcie informuje też koordynatora modelu
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)