Close

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Spotkanie dwóch światów – społeczności naukowej i otoczenia zewnętrznego, rozumianego jako otoczenie społeczno-gospodarcze to nowoczesne, świadome podejście do rozwoju. Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację idei przedsiębiorczości akademickiej, czyli transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw jest nieocenioną wartością nie tylko dla biznesu, czy uczelni, ale i pracowników naukowych, którzy nabywają nowe doświadczenia oraz mają szansę na nawiązanie kontaktów z partnerami instytucjonalnymi.

Projekt Paidagogos Pro realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w Krakowie w latach 2017-2019 był odpowiedzią na potrzeby studentek/ów, którzy sygnalizowali brak powiązania wiedzy zdobywanej w toku studiów z praktyką. Projekt spełnił potrzebę integracji przyszłych absolwentek/ów Wydziału Filozoficznego z potencjalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i posiadających tzw. kompetencje „miękkie” – niebywale użyteczne w miejscu pracy.

Inspiracją naszych działań był m.in. model współpracy z biznesem zastosowany na Uniwersytecie NTNU Bridge w Trondheim, w Norwegii.

W ramach testowania modelu pisania magisterskich prac wdrożeniowych w latach 2017-2019 na Wydziale Filozoficznym UJ powstały 32 magisterskie prace wdrożeniowe. Były one odpowiedzią na konkretne problemy zgłoszone przez podmiotu z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wśród podmiotów, z którymi nasi studenci podjęli współpracę znalazły się m.in. rozgłośnia radiowa RMF, krakowski teatr Groteska, Związek Harcerstwa Polskiego, Ośrodek Twórczej Edukacji KANGUR, Żarski Dom Kultury, Nowe Motywacje, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Państwowa Straż Pożarna i inne.

Tak przedstawiała się tematyka podjęta w pracach:

 • „Różnice w motywacji do pracy wolontariuszy i pracowników etatowych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski w świetle 4-czynnikowej teorii motywacji wolontariuszy” – praca pisana we współpracy z ZHP Chorągiew Krakowska
 • „Wpływ znajomości głosu oraz stosunku emocjonalnego do nadawcy komunikatu na uległość wobec dezinformacji” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF
 • „Świat wartości młodych” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF
 • Metoda redukcji szkód jako reakcja na zjawisko korzystania z substancji psychoaktywnych – argumenty etyczne i filozoficzno-społeczne” – praca pisana we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR
 • „Predyktory obrazu własnego ciała w zależności od płci i orientacji seksualnej” – praca pisana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza
 • „Nowe i motywujące. Uczenie kompetencji miękkich z wykorzystaniem nowych technologii” – praca pisana we współpracy z Nowymi Motywacjami
 • „Edukacja teatralna w kontekście działań Teatru Groteska. Warsztat artystyczny jako próba odpowiedzi na oczekiwania edukacyjne dzieci” – praca pisana we współpracy z Teatrem Groteska
 • „Wpływ dogoterapii na psychiczne aspekty funkcjonowania pensjonariuszy prywatnej placówki opiekuńczej” – praca pisana we współpracy z DPS Senior Residence
 • „Biblioteka o otwartych bramach. Wypracowanie strategii komunikacyjnych Biblioteki Kraków do osób w wieku 16-24 lat” – praca pisana we współpracy z Biblioteką Kraków
 • „Gra edukacyjna w środowisku szkolnym. Konstrukcja własnego narzędzia i porównanie efektów kształcenia uzyskanych w wyniku tradycyjnych metod oddziaływania i przy zastosowaniu zaprojektowanej gry” – praca pisana we współpracy z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur
 • „Wpływ tempa mowy na percepcję czasu trwania reklamy radiowej i poczucia zdenerwowania słuchacza” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF

Naszym długofalowym celem jest wzrost przedsięwzięć naukowych, pozyskiwanie zleceń komercyjnych, czy usług edukacyjnych dla pracowników firm. Zakładamy, że odbiorcami modelu będą instytucje bezpośrednio zaangażowane w transfer wiedzy – władze i pracownicy uczelni, biznes, absolwenci oraz studenci.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)