Close

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

O katedrze

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedyna w Polsce, i jedna z niewielu na świecie jednostek naukowo-dydaktycznych o takim profilu. Łącząc interdyscyplinarne podejście z praktyczną znajomością języków orientalnych (japońskiego, tybetańskiego, arabskiego, hindi, sanskrytu) dajemy naszym studentkom i studentom szeroką wiedzę porównawczą i możliwość wnikliwego poznania wybranych kultur i cywilizacji.

Sięgamy do najlepszych tradycji badań kulturoznawczych i antropologicznych, jak i wieloaspektowego ujęcia współczesnych fenomenów kulturowych. Podejmujemy tematy związane z religią, etnicznością, literaturą, problemami społecznymi, sztuką, popkulturą.

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje przedmioty dotyczące czterech głównych cywilizacji współczesnego świata:

 – cywilizacji zachodniej (Europa i Ameryka)
 – cywilizacji islamu (świat arabski, irański i Azja Południowo-Wschodnia)
 – cywilizacji konfucjańskiej (Chiny, Japonia, Korea i Wietnam)
 – cywilizacji indyjskiej (Indie, Nepal, Tajlandia, Birma, Laos i Kambodża)

Program studiów pozwala uzyskać licencjat i magisterium na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: porównawcze studia cywilizacji oraz licencjat na kierunku: kulturoznawstwo, specjalność: buddologia.

Profil absolwentki/a
Absolwent/ka kulturoznawstwa o specjalności porównawcze studia cywilizacji przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych a także cechuje się wrażliwością i kompetencją międzykulturową.

 Ponadto posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu teorii i historii kultury oraz głównych cywilizacji współczesnego świata, takich jak: cywilizacja zachodnia, islamu, konfucjańska i indyjska. Kursy fakultatywne poszerzają znajomość problematyki społeczno-kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian cywilizacyjnych. W czasie studiów student/ka ma możliwość nabycia praktycznej znajomości jednego z trzech języków orientalnych (arabskiego, japońskiego, hindi). Ukończenie studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji uprawnia absolwentkę/a do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Absolwent/ka kulturoznawstwa o specjalności buddologia przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, odznacza się dobrą znajomością literatury naukowej z dziedziny nauk społecznych, potrafi także dostrzegać i interpretować zjawiska kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Dodatkowo posiada wysokospecjalistyczną wiedzę buddologiczną – zaznajomiona/y jest z buddyjską filozofią, tradycją piśmienniczą, doskonale orientuje się w historii buddyzmu oraz jego współczesnych formach i interpretacjach. 

W czasie studiów student/ka ma możliwość nabycia znajomości jednego z dwóch kanonicznych języków buddyjskich (sanskryt lub tybetański), co umożliwi samodzielną pracę z oryginalnymi pismami tej tradycji. Kursy fakultatywne znajdujące się w ofercie dydaktycznej poszerzają znajomość problematyki społeczno – kulturowej innych obszarów świata oraz prezentują mechanizmy współczesnych przemian kulturowych.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)