Close

Instytut Psychologii

O instytucie:

Studia psychologiczne to jednolite, 5-letnie studia magisterskie. Pierwsze 3 lata wprowadzają w ogólny świat wiedzy psychologicznej, a od 3 roku studenci sami kształtują swój plan studiów, zapisując się na kursy szczegółowe, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Oferta tych kursów zawiera 161 tematów do wyboru, w tym 18 w języku angielskim.

Od 4 roku studenci planują i piszą pracę magisterską, wzbogacając swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w stażach w wybranej przez siebie instytucji.

Instytut Psychologii oferuje 7 ścieżek specjalizacyjnych:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia kliniczna dziecka
  • psychologia organizacji i reklamy
  • psychologia rodziny i edukacji
  • psychologia sądowa
  • psychologia sportu
  • psychologia zdrowia

Instytut Psychologii jest jedną z najlepszych jednostek prowadzących badania psychologiczne w Polsce. Posiada 11 laboratoriów wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą (m.in. psychofizjologii, badań świadomości przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, psychologii języka i dwujęzyczności, rozwoju małego dziecka, snu, psychologii społecznej). Aktualnie realizowanych jest ponad 50 projektów badawczych.

Prace pracowników instytutu są regularnie publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych (Nature Neuroscience, Behawioral and Brain Sciences, Psychological Review).

SYLWETKA ABSOLWENTA:

 absolwent studiów psychologicznych posiada szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji psychologicznych. Potrafi sprawnie korzystać z narzędzi badawczych i diagnostycznych.

Absolwenci psychologii w trakcie studiów nabywają kompetencje w zakresie psychologii sądowej, klinicznej, sportu, zdrowia, organizacji i reklamy. W ramach studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętności metodologiczne i prowadzenie badań.

Osoby kończące psychologię pracują nie tylko w poradniach, szpitalach, czy klinikach, ale służą swoimi kompetencjami jako nauczyciele, trenerzy w firmach szkoleniowych lub spełniają się w agencjach marketingowych uczestnicząc w tworzeniu kampanii reklamowych, czy społecznych. Pracodawcy tacy jak sądy, oferują wakaty dla absolwentów tego kierunku, jak również prywatne ośrodki poszukują psychologów sportu, wykształconych osób zajmujących się zdrowym stylem życia.

Zapraszamy do projektu

Aby zaaplikować do projektu kliknij na przycisk aplikuj i wypełnij formularz aplikacyjny.

APLIKUJ
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)