Close

Instytut Psychologii

O instytucie:

Studia psychologiczne to jednolite, 5-letnie studia magisterskie. Pierwsze 3 lata wprowadzają w ogólny świat wiedzy psychologicznej, a od 3 roku studentki i studenci sami kształtują swój plan studiów, zapisując się na kursy szczegółowe, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Oferta tych kursów zawiera 161 tematów do wyboru, w tym 18 w języku angielskim.

Od 4 roku studentki i studenci planują i piszą pracę magisterską, wzbogacając swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w stażach w wybranej przez siebie instytucji.

Instytut Psychologii oferuje 7 ścieżek specjalizacyjnych:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia kliniczna dziecka
  • psychologia organizacji i reklamy
  • psychologia rodziny i edukacji
  • psychologia sądowa
  • psychologia sportu
  • psychologia zdrowia

Instytut Psychologii jest jedną z najlepszych jednostek prowadzących badania psychologiczne w Polsce. Posiada 11 laboratoriów wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą (m.in. psychofizjologii, badań świadomości przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, psychologii języka i dwujęzyczności, rozwoju małego dziecka, snu, psychologii społecznej). Aktualnie realizowanych jest ponad 50 projektów badawczych.

Prace pracowników instytutu są regularnie publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych (Nature Neuroscience, Behawioral and Brain Sciences, Psychological Review).

SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

 absolwent/ka studiów psychologicznych posiada szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji psychologicznych. Potrafi sprawnie korzystać z narzędzi badawczych i diagnostycznych.

Absolwentki i absolwenci psychologii w trakcie studiów nabywają kompetencje w zakresie psychologii sądowej, klinicznej, sportu, zdrowia, organizacji i reklamy. W ramach studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętności metodologiczne i prowadzenie badań.

Osoby kończące psychologię pracują nie tylko w poradniach, szpitalach, czy klinikach, ale służą swoimi kompetencjami jako nauczyciele, trenerzy w firmach szkoleniowych lub spełniają się w agencjach marketingowych uczestnicząc w tworzeniu kampanii reklamowych, czy społecznych. Pracodawcy tacy jak sądy, oferują wakaty dla absolwentek/ów tego kierunku, jak również prywatne ośrodki poszukują psychologów sportu, wykształconych osób zajmujących się zdrowym stylem życia.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)