Close

Instytut Filozofii

O instytucie

Instytut oferuje studia dwustopniowe: studentki i studenci pierwszego stopnia na kierunku filozofia opanowują m.in. podstawy historii filozofii,  poznają prawo autorskie, uczą się języka nowożytnego, jak również starożytnego. Poznają elementy logiki, ontologię, epistemologię.

W trakcie studiów drugiego stopnia studenci poszerzają wiedzę z tematów, które poznają przez pierwsze trzy lata i uczestniczą w kursach filozoficznych z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz uczęszczają na translatoria.

Instytut kształci studentów kształci w zakresie: logiki, epistemologii, ontologii, etyki, estetyki, filozofii społeczeństw, nauki, kultury i języka. 


ABSOLWENT/KA FILOZOFII:

posiada unikalną umiejętność dostrzegania powiązań tam, gdzie nikt ich nie szuka – szeroka wiedza na temat wielu zagadnień daje tzw. edukację wszechstronną, pozwalającą na zarządzanie na najwyższym szczeblu organizacji. Umiejętność logicznego i krytycznego myślenia oraz sprawność skutecznego i precyzyjnego komunikowania się, jak również analiza i interpretacja tekstów (łącznie z tłumaczeniem) to umiejętności pozwalające na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, współpracę z partnerami w instytucjach biznesowych. Zdolności skutecznej argumentacji i obrony własnego zdania to rodzaj kompetencji, dzięki którym absolwenci filozofii doskonale odnajdują się w rywalizacyjnym świecie biznesu.

Kognitywistyka – stosunkowo nowy kierunek powstały we współpracy z Instytutem Psychologii, dający pojęcie o antropologii filozoficznej, statystyce, informatyce, psychologii poznawczej. Student/ka poznaje metodologię badań kognitywistycznych, uczy się interpretacji badań w neuronauce, a oprócz matematyki, uczy się o sztucznej inteligencji, modelowania, poznaje zagadnienia neurobiologii behawioralnej i technologii informacyjnych.

Przedmiotem kognitywistyki jest poznanie współdziałania ludzi i systemów sztucznej inteligencji w otaczającym nas świecie.

Studia kończą się obroną pracy licencjackiej.


SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

absolwent/ka Kognitywistyki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii i neuronauki. Kompetencje szczególnie cenione u studentek i studentów filozofii to szeroka wiedza na temat wielu zagadnień i zdolność do szybkiego uczenia się.

Analityczne, krytyczne oraz kreatywne myślenie pozwala na znalezienie pracy w szeroko rozumianym sektorze biznesowym, a humanistyczne wykształcenie połączone z kompetencjami technologicznymi daje możliwości wykonywania zawodu w organizacjach naukowych,  czy np. w sektorze publicznym.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)