Close

Instytut Religioznawstwa

O instytucie

Poznając religię – poznajesz kulturę to wiodące hasło na tym kierunku, gdzie w trakcie interdyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata studentki i studenci mają szansę na zapoznanie się z zagadnieniami z wielu dziedzin humanistyki i nauk społecznych: socjologii, psychologii, filozofii, antropologii, etnologii, historii i politologii.

To jedyny Instytut Religioznawstwa w Polsce i największy w tej części Europy. Program studiów umożliwia dużą swobodę i samodzielność studentów w wyborze poszczególnych kursów, zgodną z ich zainteresowaniami i dotychczasowym przebiegiem ich edukacji. Studentki i studenci poznają założenia judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, religie Indian Ameryki Północnej, Słowian, Celtów, Germanów i innych. Mają okazję poznać też psycho-społeczne uwarunkowania religii.

Na drugim stopniu studiów instytut oferuje specjalizacje:

  • współczesne problemy religii
  • antropologia religii
  • mity i idee religijne

Na drugim stopniu specjalizacji student/ka może samodzielnie kształtować swoje studia oraz ma możliwość wyboru wielu kursów w języku angielskim.

Interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata pozwalają studentkom i studentom na zapoznanie się z mechanizmami tworzenia i zasadami funkcjonowania mitycznych struktur myślenia oraz rytualnego działania także poza wąsko rozumianą sferą religijną, w sferze codziennej egzystencji współczesnego człowieka (rozrywce, literaturze, sztuce, wyborach konsumenckich i innych)


SYLWETKA ABSOLWENTKI/A:

Student/ka religioznawstwa poznaje różne religie w kontekstach kulturowych, analizuje teksty i obrazy dążąc do wnikliwego zrozumienia ich sensu. Doskonaląc logiczne myślenie, prowadząc racjonalną dyskusję, studenci piszą prace, w których przedstawiają wyniki myślowych poszukiwań, w ten sposób kształcąc logiczną argumentację i ucząc się myśleć krytycznie.

Studentki i studenci wraz z wykładowcami zastanawiają się podczas wykładów nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego za pomocą metod psychologicznych, neurobiologii, czy badan kognitywnych.

Absolwenci religioznawstwa pracują w instytucjach kultury, w branży marketingowej, instytucjach finansowych, edukacyjnych, czy w mediach.  Umiejętności nabyte w trakcie zgłębiania tej dyscypliny pozwalają na wnikliwe, ale jednocześnie analityczne podejście do rozwiązywania problemów, co jest atutem dla pracodawców.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)