Close

Korzyści

Organizacje, których jednym z głównych priorytetów jest doskonalenie i rozwój, zmuszone są do wypracowywania nowych wzorców działania, gwarantujących wzrost wartości posiadanego kapitału. Działania takie wymagają zmiany sposobu myślenia i podejścia do proponowanych rozwiązań, pozwalających na bieżąco eliminować błędy w dotychczasowym systemie zarządzania.

W nowoczesnym społeczeństwie uczelnie wyższe powinny być nie tylko centrami wiedzy, dostępnymi dla studentów, wolnych słuchaczy i wykładowców. Pełnię osiągają wtedy, gdy  uzyskaną wiedzę można wykorzystać w przestrzeni poza uczelnią.

Model Paidagogos Pro ma na celu aktywne włączenie się w działania instytucji współpracujących z uniwersytetem. Student poprzez napisanie magisterskiej pracy wdrożeniowej, uzyskuje praktyczną umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy.

Wiedza ta jest szczególnie wartościowa, ponieważ ma przynieść określony efekt również przedsiębiorstwom zaangażowanym w projekt. 

Korzyścdla przedsiębiorców ze współpracy ze środowiskiem naukowym:

możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań

dostęp do najnowszej wiedzy

wzrost konkurencyjności

wyższa jakość produktu

wzrost prestiżu firmy

zdobycie nowych klientów

Proces łączenia działań biznesu i nauki jest w toku, mimo występujących barier postępuje, wpisując się w ogólnoświatowy trend. 


.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)