Close

Regulaminy i dokumenty do udziału w projekcie

Dokumenty niezbędne do rekrutacji do projektu:

do pobrania (pobierz, klikając w nazwę dokumentu), wydruku i dostarczenia do pełnomocnika (na Batorego 12, pok.17):

Formularz rekrutacyjny – zał. 2

Oświadczenie studentki/a – zał. 3

Deklaracja udziału – zał.4

Potwierdzenie z sekretariatu Instytutu Jednostki Realizującej Projekt o wpisie na I rok studiów II stopnia lub IV rok jednolitych studiów magisterskich.

Zgoda i informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Do przeczytania:

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji studentek i studentów

Dokumenty niezbędne do udziału w projekcie:

sprawozdanie z postępów w pracy mgr

wniosek o wypłatę stypendium

regulamin konkursu na najlepszą wdrożeniową pracę magisterską


Zapraszamy

Aby zgłosić uwagi kliknij na przycisk i wypełnij formularz.

UWAGI
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)