Close

Przykładowe obszary zagadnień

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przykładów zagadnień w poszczególnych instytucjach.

Poniżej wybrane propozycje obszarów do współpracy zaproponowane przez Stowarzyszenie Siemacha:

– system wychowania w Stowarzyszeniu SIEMACHA ( metody, formy pracy)  

– analiza porównawcza funkcjonowania placówki wspracia dziennego w małej miejscowości  a w dużych miastach na przykładzie placówek SIEMACHA SPOT

– motywacja do pracy pracowników Stowarzyszenia SIEMACHA 

– SIEMACHA jako organizacja turkusowa. Wyzwania i szanse na przyszłość

– system liderski w Stowarzyszeniu SIEMACHA  jako metoda wychowawcza młodzieży dorastającej. 

– kultura organizacyjna w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w Stowarzyszeniu SIEMACHA.


Wybrane zagadnienia proponowane przez Admind Branding&Communication:

– szanse ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa

– na drodze do polskiego jednorożca

– analiza porównawcza- motywacja rozciągnięta w czasie

– badania jakościowe- rola lidera w organizacji

– problematyka władzy w branży designu, brandingu i communication

– inkubatory startupów – badania ilościowe i jakościowe

– rozwój HR w organizacji

Wybrane zagadnienia proponowane przez MOPS Kraków:

– bezpieczeństwo socjalne seniorów

– doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

– kultura organizacyjna MOPS Kraków

– animacja aspołeczna a przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu

Przykładowe zagadnienia w Krakowskim Parku Technologicznym:

– społeczny wymiar innowacyjności,

– kwestie związane ze współpracą w kwadracie nauka – biznes – administracja – społeczeństwo

– wątki metodologiczne na styku nowych metod jakościowych i narzędzi user-centered-innovation

Przykładowe zagadnienia z Lexus Kraków:

– różnice w podejściu do biznesu w firmach rodzinnych a korporacjach

 – zmiana wyników sprzedaży w zależności od jakości obsługi klienta

 – zmiana trendów globalnych – powrót małych biznesów ze względu na duże znaczenie tzw. „personal touch”

Proponowany obszar zagadnień badawczych z KBF Kraków:

 • małopolski sektor audiowizualny (badania w celu uzyskania obrazu lokalnej branży i analizy perspektyw jej rozwoju w kontekście możliwych działań Krakow Film Commission),
 • promocja marki Kraków Miasto Literatury UNESCO za granicą,
 • wsparcie młodych talentów w mieście,
 • badania i rozwój turystyki literackiej w Krakowie,
 • impakt ekonomiczny Kongresu Miast Kreatywnych 2018,
 • drogi rozwoju marki Kraków Miasto Kreatywne,
 • komunikacja ICE Krakow jako marki europejskiej,
 • sposoby zmiany pozycjonowania polskiej firmy w kierunku gracza światowego (na przykładzie ICE Kraków),
 • skuteczne i atrakcyjne kanały komunikacji, sposoby komunikacji i kluczowe przekazy kierowane do odbiorcy zagranicznego, który pochodzi z innego kręgu kulturowego. Mapowanie 2 kluczowych rynków pod tym względem (np. brytyjskiego i niemieckiego).

Propozycje Stowarzyszenia Willa Decjusza:

 • Katalog twórców z obszarów literatury w dialogu społecznym, integracji europejskiej, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.
 • Dobre przykłady zwalczania dyskryminacji i mowy nienawiści.
 • Komunikacja międzykulturowa a promocja i upowszechnianie różnorodności kulturowej.
 • Rola Krakowa jako miasta literatury UNESCO.
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)