Close

Aboslwent/ka psychologii

  • posiada szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji psychologicznych i ogólną wiedzę z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych
  • umiejętnie wybiera i korzysta z dostępnych narzędzi badawczych i diagnostycznych
  • zna i potrafi stosować metody komunikacji społecznej
  • jest samodzielna/y w swoich wyborach (sam kształtuje swój program studiów), ale jest też gruntownie przygotowana/y do pracy zespołowej

  • jest przygotowana/y do działalności w różnych obszarach takich jak psychologia kliniczna, sądowa, sportu i zdrowia, organizacji i reklamy – umiejętnie stawia hipotezy, planuje i prowadzi badania naukowe
  • dzięki współpracy z naukowcami aktywnie działającymi w swojej dziedzinie, posiada dostęp do najnowszej wiedzy psychologicznej (którą ma też szansę sam tworzyć)

  • przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznegoUłatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)