Close

Absolwent/ka filozofii

  • umiejętnie dostrzega zależności w skomplikowanych i zawiłych sytuacjach
  • posiada szeroką wiedzę na temat wielu zagadnień  – jest wszechstronnie wyedukowana/y 
  • potrafi logicznie i krytycznie myśleć
  • komunikuje się sprawnie i skutecznie
  • sprawnie analizuje, interpretuje i tłumaczy teksty
  • potrafi argumentować i bronić swojego zdania w rozmowie z tzw. „trudnym” partnerem
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)