Close

Absolwent/ka religioznawstwa

  • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i jest otwarta/y na nowe idee
  • potrafi analizować teksty i obrazy dążąc do wnikliwego zrozumienia ich sensu
  • myśli i dyskutuje krytycznie, kształcąc logiczną argumentację
  • posiada wiedzę o problemach świata i człowieka w zakresie koncepcji filozoficznych i religijnych
  • zna i rozumie główne systemy religijno – filozoficzne
  • posiada wiedzę o strukturach społecznych i systemach wierzeń wśród ludów tradycyjnych
  • potrafi zaplanować i zrealizować projekt badawczy, oraz przeprowadzić analizę, interpretację i publiczną prezentację jego wyników
  • zna mechanizmy funkcjonowania struktur myślenia mitycznego i działania rytualnego i potrafi swoją wiedzę zastosować w kontekście pozareligijnego życia codziennego
  • posiada znajomość współczesnych problemów religijnych oraz ich psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań

  • jest wrażliwa/y i akceptująca/y dla różnorodności kulturowej i religijnej we współczesnym świecie

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)