Close

Absolwent/ka pedagogiki

  • umiejętnie prowadzi badania według poprawnej metodologii
  • konstruuje programy i narzędzia edukacyjne
  • sprawnie komunikuje się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  • zna metodologię badań pedagogicznych, dobiera adekwatne metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze
  • opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań
  • posiada gotowość do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)