Close

Absolwent/ka porównawczych studiów cywilizacji

  • otrzymał/a wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego i ma wiedzę z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki Europy oraz krajów pozaeuropejskich
  • posiada szczegółową znajomość współczesnych koncepcji teoretycznych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;
  • ma możliwość poznania jednego z trzech orientalnych języków: arabskiego, japońskiego lub hindi
  • potrafi także dostrzegać i interpretować zjawiska kulturowe zachodzące we współczesnym świecie
  • zna metodologię nauk humanistycznych i społecznych oraz potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi
  • potrafi korzystać z narzędzi do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów, języka, literatury i estetyki
  • potrafi prowadzić analizy z uwzględnieniem kontekstu wielokulturowego zróżnicowania
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)