Close

Absolwent socjologii

  • zna metody współczesnej pracy socjalnej
  • realizuje już w toku studiów wspólne projekty dla organizacji zewnętrznych, a więc posiada w tym zakresie doświadczenie
  • posiada wysokie umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i interpersonalne – wymagane w realizacji projektów zespołowych
  • charakteryzuje się dużą wiedzą na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, konfliktów interpersonalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi
  • jest przygotowana/y do realizacji zadań związanych z różnymi funkcjami w organizacjach publicznych i komercyjnych
  • posiada wysokie kompetencje analityczno – badawcze szczególnie w zakresie marketingu i zachowań konsumenckich oraz analizy polityk publicznych i funkcjonowania organizacji
  • dzięki naciskowi na przygotowanie warsztatowe, umiejętnie definiuje problemy i projektuje ich rozwiązania
  • dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania współczesnego społeczeństwa
  • posiada wiedzę socjologiczną na temat zasad i przejawów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
  • potrafi zaproponować działania aktywizujące samorządność i współdziałanie w różnych rodzajach społeczności
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)