Close

Uniwersytet

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszym uniwersytetem w Polsce, ufundowanym przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. To jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Na początku swojego istnienia nosił nazwę Akademia Krakowska, dopiero później uczelnia zyskała nazwę na cześć dynastii Jagiellonów –  Uniwersytet Jagielloński.

W latach początkowych działania Akademii Krakowskiej istniały jedynie trzy fakultety: medycyna, prawo i filozofia. Za panowania Władysława Jagiełły odnowiono uczelnię a król wprowadził istotne zmiany organizacyjne, stopniowo powstawały kolejne fakultety.

Do uznanych absolwentów uniwersytetu należą m.in.: Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Krzysztof Penderecki, czy Norman Davies.

Dziś uczelnia oferuje naukę na 16 wydziałach:

 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Filozoficzny
 •  Wydział Historyczny
 •  Wydział Filologiczny
 • Wydział Polonistyki
 •  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Chemii
 •  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 •  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 •  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 •  Wydział Geografii i Biologii

Uniwersytet zawsze posiadał powiązania międzynarodowe; jest członkiem grupy Coimbra, zrzeszającej najstarsze uniwersytety w Europie, współdziała w Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów, Sieci Utrechckiej, sieci IRUN i Stowarzyszenia Europaeum. 

Od kilku lat uczelnia posiada wysokie notowania w rankingach szkolnictwa wyższego m.in. w rankingu fundacji edukacyjnej Perspektywy, w którym są uwzględniane wskaźniki światowych norm badania jakości edukacji a sama fundacja posiada 17- letnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz edukacyjnych.

W rankingu Perspektyw z 2017 roku Uniwersytet Jagielloński wraz z Uniwersytetem Warszawskim uplasował się na najwyższym miejscu w zestawieniu, które brało pod uwagę ekonomiczne losy absolwentów – opartym na ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez MNiSW.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)