Close

Wydział Filozoficzny

Historia Wydziału Filozoficznego sięga najstarszych czasów XIV wieku, kiedy powstawała uczelnia, a priorytetem było stworzenie silnej intelektualnie elity, która miała pomóc umocnieniu państwa polskiego. Utworzono Wydział Sztuk Wyzwolonych, obejmujący wszystkie dziedziny humanistyczne i przyrodnicze, a studiowanie na wydziale było obowiązkowe, biorąc pod uwagę kontynuację nauki w Akademii Krakowskiej, zwanej dopiero poźniej Uniwersytetem Jagiellońskim.

W skład Wydziału wchodzą:

Instytut Filozofii

Instytut Psychologii

Instytut Pedagogiki

Instytut Religioznawstwa

Instytut Socjologii

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Centrum Badań nad Historią Idei

Interdyscyplinarne Centrum Etyki

Wydział Filozofii oferuje studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe.

Studenci poszczególnych kierunków biorą udział w wydarzeniach, warsztatach i konferencjach, mając szansę na poszerzanie swojej wiedzy. Nowe projekty, w tym Paidagogos Pro – projekt zwiększający szansę absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych na zatrudnienie – są świeżą perspektywą na poszerzanie horyzontów i zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.

Współczesne uczelnie wyższe stoją przed wyzwaniami, jakie stawia im coraz szybciej zmieniające się otoczenie. Dorobek uczelni powinien być w dużej mierze użyteczny, m.in. dla instytucji, z którymi placówka nawiązuje współpracę, ale i dla studenta, który kończąc studia, chce mieć poczucie, że wychodzi „bogatszy” o wiedzę, którą jest w stanie wykorzystać i która go rozwija.

Jednak w rzeczywistości obserwujemy fakt, że programy studiów humanistycznych zawierają zbyt wiele zagadnień teoretycznych, niepowiązanych z wymogami rynku pracy, a uczelnie humanistyczne słabo przygotowują do aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Paidagogos Pro wprowadza propozycję, która wykazuje silny związek z kompetencjami XXI wieku*

  • kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • krytyczne myślenie
  • kreatywność
  • zarządzanie ludźmi,  koordynacja zespołem
  • inteligencja emocjonalna, podejmowanie decyzji
  • orientacja na usługi
  • umiejętność negocjacji, elastyczność poznawcza
*Najważniejsze umiejętności wskazane przez World Economic Forum: 10 skills needed in 2020 (konferencja w Davos 2016)

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)