Close

Informacje

Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym według wszelkich prognoz będzie już niedługo często stosowaną praktyką w nowoczesnej i świadomej gospodarce. Instytucje dbające o swój rozwój inwestują w kapitał ludzki, tworząc kreatywne zespoły, potrafiące ze sobą sprawnie i skutecznie współpracować. Uczestniczące w projekcie Paidagogos Pro przedsiębiorstwa – mają bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań – określając na początku współpracy obszar zagadnienia, którym może zająć się student.

Po wyznaczeniu mentora, którego zadaniem będzie opieka nad studentką/em, potencjalny pracodawca wspólnie z promotorem i studentką/em określają temat przyszłej wdrożeniowej pracy magisterskiej. Mentor przekazuje studentce/owi niezbędne informacje, jest wstałym kontakcie ze studentką/em a nad całym procesem powstawania pracy czuwa promotor.

Jakie korzyści z proponowanych działań ma pracodawca? Projekt Wydziału Filozoficznego UJ ma na celu wprowadzenie do obiegu społecznego innowacji, jaką jest uświadomienie rynkowi, że komercjalizacja wiedzy humanistycznej ma sens. Inspiracje płynące z wiedzy humanistycznej i społecznej mogą mieć swój wkład w gospodarkę za pomocą liczby patentów, licencji, czy efektów przeprowadzonych badań.

Efekty ze współpracy przy opracowywaniu tematu do pracy wdrożeniowej mogą mieć wpływ na metody i rozwiązania, które być może zostaną wykorzystane przez firmy do wprowadzenia nowych sposobów pracy w ich działach badawczo-rozwojowych.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)