Close

Aktualności projektowe

Kolejna tura warsztatów zaplanowana została na dni 15-18.11.2018 r.

Warsztaty odbędą się w budynku przy ul. Grodzkiej 52: I grupa w dniach 15-16.11.18 i II grupa w dniach 17 i 18.11.18 W każdym dniu w godzinach od 10.00 do 17.00 uczestnicy poznają tematykę zarządzania czasem i komunikacji. Zajęcia poprowadzą trenerki P. Ariadna Leśniewska i P. Ada Adamaszek z firmy Centrum Skutecznego Działania w Krakowie.


Druga wizyta studyjna odbyła się 6 listopada 2018 r. – wyjechaliśmy do Warszawy.

Podczas pobytu w Warszawie najpierw spotkaliśmy się z przedstawicielkami fundacji Panoptykon, a potem z prowadzącymi fundację Pracownia Nauki i Przygody

Program pobytu:

7.55 – wyjazd z Krakowa, przyjazd do Warszawy godz. 10.15

11.00 – spotkanie z przedstawicielkami fundacji Panoptykon

ok. 13.00 – obiad

15.00 – spotkanie z fundacją Pracownia Nauki i Przygody

17.45 – wyjazd z Warszawy, przyjazd do Krakowa godz. 20.00

Fundacja Panoptykon działa na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Działania strażnicze są podstawą w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Fundacja przygląda się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzi doniesienia medialne i słuchamy tego, co mówią ludzie, analizuje zebrane informacje, diagnozuje problemy i reaguje. Opiniowane są propozycje nowych aktów prawnych, zgłaszane zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, fundacja piętnuje nadużycia i zaniedbania. Tematy, w obrębie jakich działa Panoptykon to: nadzór telefoniczny, wizyjny, nadzór w sieci, w mieście, nad zdrowiem i nadzór nad służbami. Pod koniec spotkania odbyła się sesja z pytaniami, zadawanymi ze strony studentów uczestniczących w wizycie studyjnej. Fundacja zatrudnia osoby z wykształceniem humanistycznym, co było dla nas wyznacznikiem do odwiedzin tej instytucji. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego kompetencje humanistyczne są ważne z punktu widzenia pracodawcy, jakim jest Panoptykon – na spotkaniu jedną z przedstawicielek była absolwentka Instytutu Pedagogiki UJ – P. Justyna Dywańska, która bezpośrednio udowodniła użyteczność posiadania wykształcenia humanistycznego w 3 sektorze.

Kolejne spotkanie tego dnia odbyło się w fundacji Pracownia Nauki i Przygody w Warszawie. Podczas tego spotkania studenci mieli okazję wziąć udział w warsztacie, który praktycznie informował uczestników spotkania o celowości i skuteczności działań podejmowanych przez fundację. Fundacja jest częścią europejskiej sieci Outdoors as a Tool, skupiającej organizacje, które działają na rzecz rozwoju outdoor education jako narzędzia do rozwoju i kształcenia. Jeśli chodzi o działania pracowni, to są nimi m.in. : animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą, jak również wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji i działalność naukowa, badawcza we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w  środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych. P. Aga Leśny zaprezentowała główne działania fundacji. W końcowej fazie spotkania studenci mogli zadawać pytania, odbyła się również rozmowa na temat wykorzystywania kompetencji humanistycznych w 3 sektorze.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Terminy warsztatów na semestr jesienno-zimowy 2018, które prowadzi Centrum Skutecznego Działania:

18-19.10, 15-16.11, 6-7.12 I grupa
20-21.10, 17-18.11, 8-9.12 II grupa
Zajęcia odbędą się w powyższych dniach w godz. 10.00-17.25. Wybieracie, czy chcecie być w I, czy II grupie.
Powinniście zdecydować się w sumie na 6 dni zajęć (dwa dni w X, dwa w XI i dwa w XII).
UWAGA!
na warsztaty w dn. 18 i 19.10.18 zapraszamy do sali nr 73 w Instytucie Socjologii UJ (3 brama, ostatnie piętro) przy Grodzkiej 52
Warsztaty w dn. 20 i 21.10.18 odbędą się w sali 111 na 2 piętrze w KPSC przy ul. Grodzkiej 52
Ważna informacja: w trakcie projektu obowiązuje Was min.limit obecności na warsztatach: powinniście być obecni na 80% zajęć (to jest 48 godzin).

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dniach 25.06.18 i 29.06.18 r. odbył się pierwszy cykl warsztatów  – moduł o własności intelektualnej i prawo autorskie w nowych mediach – cykl poprowadzili prawnicy z firmy Lookreatywni – mec. Magdalena Miernik i mec. Mariusz Kusion.

Warsztaty odbyły się w godz. 11.00 – 14.45 i od 16.00 do 19.45  w sali 46 w IF na Grodzkiej 52.

A to tematyka całości warsztatów, które Wam proponujemy w Paidagogos to m.in.:
– umiejętności negocjacyjne
– autoprezentacja
– komunikacja interpersonalna
– przedsiębiorczość
– innowacje w środowisku pracy
– nowe media
– zarządzanie czasem
– ochrona własności intelektualnej
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 17 czerwca 2018 r. w Warszawie – uczestników zaprosiliśmy na spotkanie z Jackiem Santorskim – psychologiem i przedsiębiorcą, autorem 10 książek, doradcą biznesowym, znanym z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej.

Otrzymaliśmy zaproszenie od pana Santorskiego do udziału w nagraniu konferencji na platformę APPendix pt. „Pod prąd nadmiaru emocji, obietnic i pozytywnego myślenia – realizm i wiara w praktyce zarządzania i coachingu”. Wydarzenie można na bieżąco śledzić na facebook’u. Jacek Santorski rozmawiał z nami o dylematach młodych ludzi wchodzących w życie zawodowe; to będzie również dyskusja o roli humanisty w dzisiejszym świecie.

Od 10.00 do 15.00 uczestniczyliśmy w nagraniu kilku wystąpień znamienitych osób takich, jak m.in. Robert Krool – założyciel fundacji i liceum Lifeskills, przedsiębiorca, mówca i mentor, czy Dariusz Duma, przedsiębiorca, filozof, konsultant, mentor liderów, autor książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”, a przede wszystkim czekaliśmy na spotkanie z Jackiem Santorskim – psychologiem biznesu, autorem 10 poczytnych książek, znamienitym humanistą i człowiekiem o szerokich horyzontach.  Wróciliśmy pociągiem do Krakowa o godz. 18.50 

Przypominamy, że powinniście wziąć udział w co najmniej dwóch wizytach studyjnych.

Kolejna wizyta studyjna już w jesieni 2018 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Rekrutacja dobiegła końca – otrzymaliśmy 44 zgłoszenia.

Lista 34 osób według numerów albumów, które zakwalifikowały się i zdecydowały się realizować swoją pracę magisterską w Paidagogos Pro:

1031844, 1113386, 1111441, 1127679, 1113774, 1111707, 1113833, 1114953, 1076833, 1111516, 1113589, 1111771, 1111004,

1091012, 1151396, 1104123, 1112836, 1118071, 1116375, 1112462, 1078703, 1127934, 1147971, 1033319, 1111194,

1100298,  1100847, 1148332, 1029709, 1112690, 1148632, 1099268, 1112722, 1147999

Osoby, które chciałyby przejrzeć swoją aplikację, proszę o kontakt ze mną (A.Święch: agnieszka. swiech@uj.edu.pl)

Serdecznie gratulujemy!

Wasze ocenione prace są dostępne do wglądu w biurze projektu, w IP na Batorego 12, pok. 08. W razie pytań, można również skontaktować się z odpowiednim ekspertem w swoim instytucie.
Co wydarzy się w najbliższym czasie? W ramach projektu uczestnicy nie tylko zrealizują swój pomysł na pracę wdrożeniową, ale również wezmą udział w warsztatach z zakresu kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wizytach studyjnych, a na zakończenie będą uczestniczyć w konkursie na najlepszą wdrożeniową pracę magisterską… a wszystko to przy wsparciu stypendium badawczego i pod okiem mentorów – przedstawicieli podmiotów, u których realizowane będą prace magisterskie.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)