Close

Aktualności projektowe

Informujemy, że w dniu 28.10.19 odbyło się seminarium upowszechniające projekt Paidagogos PRO, w trakcie którego zostały wręczone nagrody w konkursie na Najlepszą Wdrożeniową Pracę Magisterską.

zdj. Anna Kuchta

_______________________________________________________________________________

Kraków, 11.10.2019
Szanowni Państwo,

31.10.2019 roku zakończy się projekt „Paidagogos PRO – Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego”. W jego trakcie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie testowany był model pisania magisterskich prac wdrożeniowych. Obronione zostały
32 prace a znaczna część instytucji, w ramach których prowadzone były badania jest zainteresowana implementacją ich wyników. Testowany model zostanie na stałe wdrożony do praktyki WFz UJ. Zgodnie z założeniami projektu, chcemy aby został on również upowszechniony w pozostałych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelniach.
W imieniu całego Zespołu Projektowego serdecznie zapraszam na seminarium podsumowujące testowanie i upowszechniające model PAIDAGOGOS PRO. Pisanie pracy magisterskiej w zakresie nauk społecznych i humanistycznych wcale nie musi być „sztuką dla sztuki”. Badania i ich opracowanie mogą dotyczyć realnych problemów, a konkretne rozwiązania mogą być wdrażane zarówno w firmach, jak i instytucjach administracji publicznej oraz trzecim sektorze.
Uroczyste seminarium odbędzie się dnia 28.10.2019 (poniedziałek) w Instytucie Pedagogiki UJ, przy ul. Batorego 12, w sali witrażowej. Poniżej zamieszczono szczegółowy plan spotkania oraz link do rejestracji.
Z poważaniem,

kierownik projektu
dr Łukasz Hajduk

Seminarium upowszechniające model PAIDAGOGOS PRO
28.10.2019, Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, sala witrażowa

Program

16:00 – rejestracja/ otwarte spotkanie uczestników
16:30 – rozpoczęcie seminarium, powitanie, dr Łukasz Hajduk, kierownik projektu
16:40 – słowo na otwarcie, dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, Dziekan Wydziału
Filozoficznego UJ
17:00 – prezentacja modelu pisania magisterskich prac wdrożeniowych, omówienie
poszczególnych elementów modelu przez Zespół Projektowy, dyskusja
18:00 – przerwa kawowa
18:15 – wykład Michała Zalewskiego „(Nie)pożądane wykształcenie. Humanista na rynku pracy w XXI wieku”, dobrzepowiedziane.com
19:15 – wręczenie nagród w konkursie na najlepszą magisterską pracę wdrożeniową
19:30 – wystąpienia laureatów konkursu
20:30 – uroczysty bankiet

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja – prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 24.10.19 r. (link)

_______________________________________________________________________________

Wszystkie prace magisterskie obronione do dnia 15.09.2019 r. biorą udział w konkursie na najlepszą wdrożeniową pracę magisterską, którego regulamin dostępny jest tutaj

Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

_______________________________________________________________________________

W okresie wakacyjnym dyżury zespołu są ustalane indywidualnie. Uprzejmie prosimy o kontakt z wybraną osobą zespołu Paidagogos PRO.

_______________________________________________________________________________

Informujemy, że ze względu na feedback otrzymany od uczestników projektu, regulamin na najlepszą pracę magisterską został poddany konsultacjom. Aktualna wersja tego dokumentu dostępna jest na platformie.

_______________________________________________________________________________

Kolejna i zarazem ostatnia wizyta studyjna odbyła się w dn. 10 kwietnia 2019 r. Zaprosiliśmy wszystkich uczestników na spotkanie, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Transport w obie strony zapewniło nam PKP.

Cel wizyty – Centrum Nauki Kopernik – zostało wybrane ze względu na swój specyficzny charakter działania, jakim jest m.in. zespół pracowników o zróżnicowanych pasjach, gotowych na niecodzienne wyzwania oraz umiejący upowszechniać wiedzę ukierunkowaną na jej praktyczne zastosowanie. Kompetencje, jakich nabywają studenci Wydziału Filozoficznego UJ są w tym zakresie idealne. Absolwent WF UJ posiada szeroką wiedzę na temat logiki, lingwistyki, czy analitycznego, kreatywnego myślenia oraz zdolności do szybkiego uczenia się. Osoby z wykształceniem humanistycznym chętnie podejmują pracę w jednostkach, gdzie jedną z głównych kompetencji pracowniczych są właśnie takie wymagania, a takim potencjalnym pracodawcą jest np. CN Kopernik. Ta instytucja ceni sobie kandydatów, którzy potrafią krytycznie myśleć, wyróżniają się odwagą i są chętni do podejmowania eksperymentalnych działań. Placówka oferuje płatne staże pod okiem profesjonalistów, jak również jako uzupełnienie wiedzy – praktyki studenckie. Zespół pracowników to interdyscyplinarna grupa ludzi, mająca świadomość ciągłego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

W trakcie wizyty naszym motywem przewodnim było „inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi” – to jeden z głównych celów działalności tego największego centrum badawczego w Polsce. Centrum Nauki Kopernik jest rokrocznie odwiedzane przez ok. 1 milion osób. Co przyciąga odwiedzających, dlaczego chcą oni obserwować wystawy i uczestniczyć w wydarzeniach oraz chyba dla nas najważniejsze – jaką w tym rolę odgrywają pracownicy Kopernika i dlaczego wybrali oni akurat tę instytucję jako miejsce zawodowego spełnienia – tego dowiedzieliśmy się podczas pobytu. Uczestniczki/cy projektu Paidagogos Pro wzięli również udział w aktywnej obserwacji eksponatów, mogąc przekazać swój feedback, a także współuczestniczyli w gorącej dyskusji z pracownikami centrum.

_______________________________________________________________________________

Przypominamy, że w roku akademickim 2018/19 koniec semestru zimowego przypada na 22 lutego 2019 – od tego dnia uczestnicy projektu Paidagogos PRO powinni składać sprawozdania z pracy magisterskiej za semestr zimowy. Prosimy o dostarczanie dokumentacji w terminie 7 dni od powyższej daty do Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Batorego 12, do pok.08

_______________________________________________________________________________

W dniach 6-9.12.2018 odbyła się ostania część warsztatów dla uczestników projektu. Tym razem poruszana tematyka dotyczyła Negocjacji i Autoprezentacji.

Poprzednia tura zajęć odbyła się w październiku i listopadzie 2018. Tematy, którymi zajmowali się uczestnicy to m.in. Metody zarządzania czasem i Komunikacja interpersonalna.

Warsztaty odbywały się w budynku przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Oprócz tematów wyżej wymienionych uczestnicy poznali również tematykę zarządzania czasem i komunikacji. Zajęcia prowadzili trenerzy/rki P. Ariadna Leśniewska, P. Adrianna Adamaszek i P. Piotr Wróbel z firmy Centrum Skutecznego Działania w Krakowie.

_______________________________________________________________________________________

Druga wizyta studyjna odbyła się 6 listopada 2018 r. – wyjechaliśmy do Warszawy.

Podczas pobytu w Warszawie najpierw spotkaliśmy się z przedstawicielkami fundacji Panoptykon, a potem z prowadzącymi fundację Pracownia Nauki i Przygody

Program pobytu:

7.55 – wyjazd z Krakowa, przyjazd do Warszawy godz. 10.15

11.00 – spotkanie z przedstawicielkami fundacji Panoptykon

ok. 13.00 – obiad

15.00 – spotkanie z fundacją Pracownia Nauki i Przygody

17.45 – wyjazd z Warszawy, przyjazd do Krakowa godz. 20.00

Fundacja Panoptykon działa na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Działania strażnicze są podstawą w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Fundacja przygląda się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzi doniesienia medialne i słuchamy tego, co mówią ludzie, analizuje zebrane informacje, diagnozuje problemy i reaguje. Opiniowane są propozycje nowych aktów prawnych, zgłaszane zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, fundacja piętnuje nadużycia i zaniedbania. Tematy, w obrębie jakich działa Panoptykon to: nadzór telefoniczny, wizyjny, nadzór w sieci, w mieście, nad zdrowiem i nadzór nad służbami. Pod koniec spotkania odbyła się sesja z pytaniami, zadawanymi ze strony studentów uczestniczących w wizycie studyjnej. Fundacja zatrudnia osoby z wykształceniem humanistycznym, co było dla nas wyznacznikiem do odwiedzin tej instytucji. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego kompetencje humanistyczne są ważne z punktu widzenia pracodawcy, jakim jest Panoptykon – na spotkaniu jedną z przedstawicielek była absolwentka Instytutu Pedagogiki UJ – P. Justyna Dywańska, która bezpośrednio udowodniła użyteczność posiadania wykształcenia humanistycznego w 3 sektorze.

Kolejne spotkanie tego dnia odbyło się w fundacji Pracownia Nauki i Przygody w Warszawie. Podczas tego spotkania studenci mieli okazję wziąć udział w warsztacie, który praktycznie informował uczestników spotkania o celowości i skuteczności działań podejmowanych przez fundację. Fundacja jest częścią europejskiej sieci Outdoors as a Tool, skupiającej organizacje, które działają na rzecz rozwoju outdoor education jako narzędzia do rozwoju i kształcenia. Jeśli chodzi o działania pracowni, to są nimi m.in. : animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą, jak również wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form nowoczesnej edukacji i działalność naukowa, badawcza we wskazanym obszarze i propagowanie jej wyników w  środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych. P. Aga Leśny zaprezentowała główne działania fundacji. W końcowej fazie spotkania studenci mogli zadawać pytania, odbyła się również rozmowa na temat wykorzystywania kompetencji humanistycznych w 3 sektorze.

_______________________________________________________________________________________________________

Terminy warsztatów na semestr jesienno-zimowy 2018, które prowadzi Centrum Skutecznego Działania:

18-19.10, 15-16.11, 6-7.12 I grupa
20-21.10, 17-18.11, 8-9.12 II grupa
Zajęcia odbędą się w powyższych dniach w godz. 10.00-17.25. Wybieracie, czy chcecie być w I, czy II grupie.
Powinniście zdecydować się w sumie na 6 dni zajęć (dwa dni w X, dwa w XI i dwa w XII).
UWAGA!
na warsztaty w dn. 18 i 19.10.18 zapraszamy do sali nr 73 w Instytucie Socjologii UJ (3 brama, ostatnie piętro) przy Grodzkiej 52
Warsztaty w dn. 20 i 21.10.18 odbędą się w sali 111 na 2 piętrze w KPSC przy ul. Grodzkiej 52
Ważna informacja: w trakcie projektu obowiązuje Was minimalny limit obecności na warsztatach: powinniście być obecni na 80% zajęć (to jest 48 godzin) z sumy 60 godzin .

______________________________________________________________________________________________________

W dniach 25.06.18 i 29.06.18 r. odbył się pierwszy cykl warsztatów  – moduł o własności intelektualnej i prawo autorskie w nowych mediach – cykl poprowadzili prawnicy z firmy Lookreatywni – mec. Magdalena Miernik i mec. Mariusz Kusion.

Warsztaty odbyły się w godz. 11.00 – 14.45 i od 16.00 do 19.45  w sali 46 w IF na Grodzkiej 52.

A to tematyka całości warsztatów, które Wam proponujemy w Paidagogos to m.in.:
– umiejętności negocjacyjne
– autoprezentacja
– komunikacja interpersonalna
– przedsiębiorczość
– innowacje w środowisku pracy
– nowe media
– zarządzanie czasem
– ochrona własności intelektualnej
_________________________________________________________________________________________________________

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się 17 czerwca 2018 r. w Warszawie – uczestników zaprosiliśmy na spotkanie z Jackiem Santorskim – psychologiem i przedsiębiorcą, autorem 10 książek, doradcą biznesowym, znanym z inspirujących wykładów dla kadry zarządzającej.

Otrzymaliśmy zaproszenie od pana Santorskiego do udziału w nagraniu konferencji na platformę APPendix pt. „Pod prąd nadmiaru emocji, obietnic i pozytywnego myślenia – realizm i wiara w praktyce zarządzania i coachingu”. Wydarzenie można na bieżąco śledzić na facebook’u. Jacek Santorski rozmawiał z nami o dylematach młodych ludzi wchodzących w życie zawodowe; to będzie również dyskusja o roli humanisty w dzisiejszym świecie.

Od 10.00 do 15.00 uczestniczyliśmy w nagraniu kilku wystąpień znamienitych osób takich, jak m.in. Robert Krool – założyciel fundacji i liceum Lifeskills, przedsiębiorca, mówca i mentor, czy Dariusz Duma, przedsiębiorca, filozof, konsultant, mentor liderów, autor książki „Serce i portfel. Być sobą w pracy”, a przede wszystkim czekaliśmy na spotkanie z Jackiem Santorskim – psychologiem biznesu, autorem 10 poczytnych książek, znamienitym humanistą i człowiekiem o szerokich horyzontach.  Wróciliśmy pociągiem do Krakowa o godz. 18.50 

Przypominamy, że powinniście wziąć udział w co najmniej dwóch wizytach studyjnych.

Kolejna wizyta studyjna już w jesieni 2018 r.

___________________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja dobiegła końca – otrzymaliśmy 44 zgłoszenia.

Osoby, które chciałyby przejrzeć swoją aplikację, proszę o kontakt z pełnomocnikiem dziekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia – Agnieszką Święch (A.Święch: agnieszka. swiech@uj.edu.pl)

Serdecznie gratulujemy!

Wasze ocenione prace są dostępne do wglądu w biurze projektu, w IP na Batorego 12, pok. 08. W razie pytań, można również skontaktować się z odpowiednim ekspertem w swoim instytucie.
Co wydarzy się w najbliższym czasie? W ramach projektu uczestnicy nie tylko zrealizują swój pomysł na pracę wdrożeniową, ale również wezmą udział w warsztatach z zakresu kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wizytach studyjnych, a na zakończenie będą uczestniczyć w konkursie na najlepszą wdrożeniową pracę magisterską… a wszystko to przy wsparciu stypendium badawczego i pod okiem mentorów – przedstawicieli podmiotów, u których realizowane będą prace magisterskie.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)