Close

Wybrane tematy realizowanych prac magisterskich 2018/19

„Różnice w motywacji do pracy wolontariuszy i pracowników etatowych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski w świetle 4-czynnikowej teorii motywacji wolontariuszy” – praca pisana we współpracy z ZHP Chorągiew Krakowska

„Wpływ znajomości głosu  oraz stosunku emocjonalnego do nadawcy komunikatu na uległość wobec dezinformacji” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF

„Świat wartości młodych” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF

Metoda redukcji szkód jako reakcja na zjawisko korzystania z substancji psychoaktywnych – argumenty etyczne i filozoficzno-społeczne” – praca pisana we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR

„Predyktory obrazu własnego ciała w zależności od płci i orientacji seksualnej” – praca pisana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza

„Nowe i motywujące. Uczenie kompetencji miękkich z wykorzystaniem nowych technologii” – praca pisana we współpracy z Nowymi Motywacjami

„Edukacja teatralna w kontekście działań Teatru Groteska. Warsztat artystyczny jako próba odpowiedzi na oczekiwania edukacyjne dzieci” – praca pisana we współpracy z Teatrem Groteska

„Wpływ dogoterapii na psychiczne aspekty funkcjonowania pensjonariuszy prywatnej placówki opiekuńczej” – praca pisana we współpracy z DPS Senior Residence

„Biblioteka o otwartych bramach. Wypracowanie strategii komunikacyjnych Biblioteki Kraków do osób w wieku 16-24 lat” – praca pisana we współpracy z Biblioteką Kraków

„Gra edukacyjna w środowisku szkolnym. Konstrukcja własnego narzędzia i porównanie efektów kształcenia uzyskanych w wyniku tradycyjnych metod oddziaływania i przy zastosowaniu zaprojektowanej gry” – praca pisana we współpracy z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur

„Wpływ tempa mowy na percepcję czasu trwania reklamy radiowej i poczucia zdenerwowania słuchacza” – praca pisana we współpracy ze stacją radiową RMF

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)