Close

Zadania promotora

ZADANIA PROMOTORA:

  • pomoc w wyborze odpowiedniego partnera ze otoczenia społeczno-gospodarczego
  • dbanie o dobrą współpracę między studentem a partnerem
  • zwrócenie szczególnej uwagi na część wdrożeniową pracy magisterskiej, w której student formułuje rekomendacje dla praktyki
  • dbałość o etykę i wysoką jakość prowadzonych przez studenta badań
  • dopilnowanie zgłoszenia przez studenta tematu pracy oraz informacji o wybranym partnerze (za pomocą platformy)
  • dopilnowanie poinformowania przez studenta o obronionej pracy (mail do koordynatora)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)