Close

Alexander Mann Solutions Poland

Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych
ul. Puszkarska 7F, Kraków e-mail: recruitment@alexmann.com http://alexandermannsolutions.com/

O firmie:

Alexander Mann Solutions jest firmą międzynarodową, która swoją pionierską działalność w zakresie Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych (ang. RPO – Recruitment Process Outsourcing) rozpoczęła w 1996 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie firma zatrudnia ponad 3000 osób na całym świecie i świadczy usługi rekrutacyjne dla klientów w ponad 90 krajach. Siedzibą główną firmy jest Londyn, 6 głównych centrów biznesowych zlokalizowanych jest w Bracknell, Krakowie, Manili, Cleveland, Belfaście oraz Shanghaju. W 2015 powstało nowe biuro w Gdańsku.

Misją firmy jest wsparcie klientów w pozyskiwaniu najbardziej utalentowanych pracowników w oparciu o wspólne przekonanie, że ludzie są podstawą sukcesu. Firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz innowacyjnych usług z zakresu pozyskiwania i zarządzania talentami, outsourcingu i konsultingu.

Alexander Mann Solutions Polska rozpoczął swoją działalność w 2005 roku świadcząc usługi outsourcingu procesów rekrutacyjnych dla kilku miedzynarodowych klientów. Obecnie centra biznesowe w Krakowie i Gdańsku współpracują z wieloma klientami z całego świata, a liczba zatrudnionych w firmie wzrosła z 5 osób w 2005 do ponad 1000 pracowników w 2017 roku w obu polskich lokalizacjach. W strukturze, obok projektów klienckich, zawierają się też rozwojowe funkcje centralne takie jak Business Intelligence, HR Operations, Media Management, Supplier Management czy Finanace Operations.

Kompleksowe działania w obszarze zasobów ludzkich, wspieranie rozwoju pracowników i koncentrowanie uwagi na obszarze wellbeing zaowocowały otrzymaniem nagrody Inwestor w Kapitał Ludzki  (przyznawanej przez Fundację Obserwatorium Zarządzania pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) oraz certyfikatu Great Place to Work.

Alexander Mann Solutions jest aktywnym członkiem stowarzyszeń biznesowych ASPIRE oraz ABSL, podejmuje także efektywne działania w obszarze Employer Branding oraz Corporate Social Responsibility.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Analiza potencjału danego regionu pod kątem dostępności wybranego profilu kandydatów

 

  • Zebranie danych i praca nad opracowaniem strategii rekrutacyjnej na wybrany projekt z uwzględnieniem  zróżnicowanych oczekiwań, kanałów dotarcia do kandydatów oraz źródeł pozyskania kandydatów

 

  • Analiza aktualnych trendów w sektorze rekrutacji, dotyczących codziennej pracy rekrutera (wyzwania, potencjał kandydatów, wpływ technologii i internetu, usprawnienia w procesie rekrutacyjnym, migracje)

 

  • Analiza danego regionu pod kątem potencjału inwestycyjnego – powierzchnie biurowe, dostępność kadry, uczelnie, badania płacowe, trendy w ostatnich latach

 

Praca magisterska będzie prowadzona w oparciu o realną kampanie rekrutacyjną na określone stanowisko. Magistrant będzie uczestniczył w opracowaniu strategii rekrutacyjnej.

Na etapie przygotowania wniosku kandydat/kandydatka przedstawia koncepcję, która w sposób teoretyczny nawiązuje do, któregoś z powyższych zagadnień. Oceniana będzie znajomość koncepcji naukowych i wyników badań powiązanych z tematyką rekrutacji i zarządzania kapitałem ludzkim.

%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)