Close

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Edukacja, kultura
ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków 12 425 36 44 e-mail: kasia@villa.org.pl www.villa.org.pl

O instytucji:

Stowarzyszenie Willa Decjusza jest organizacją pożytku publicznego działającą jako pozarządowa instytucja kultury, która skupia się na animowaniu współpracy kulturalnej i edukacyjnej, promuje polskie dziedzictwo historyczne i aktywnie działa w obszarze dyplomacji kulturalnej. Do najważniejszych wieloletnich programów realizowanych przez Stowarzyszenie należą m.in.: Letnia Szkoła Wyszehradzka, cykl koncertów Dziedzictwo Chopina, Małopolskie Dziedzictwo Renesansu oraz Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello i konferencje eksperckie w tym Polsko-Brytyjski Okrągły Stół.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Wizerunek organizacji non profit, realizującej misję wspierania i rozwijania dialogu kultur

 

  • Ewaluacja działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarach poszanowania prawa do inności oraz własnej tożsamości z zachowaniem wspólnoty celów pro publico bono

 

  • Badania rynku w działalności organizacji non profit

 

  • Studia przypadków organizacji pozarządowych (polskich i zagranicznych) oraz ich wkład w upowszechnianie praw człowieka. swobód obywatelskich i dialogu międzykulturowego

 

  • Mapowanie efektywnych narzędzi wspomagających rozwój dialogu społecznego oraz demokracji na platformie regionalnej, krajowej i międzynarodowej

 

  • Katalog twórców z obszarów literatury w dialogu społecznym, integracji europejskiej, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji

 

  • Dobre przykłady zwalczania dyskryminacji i mowy nienawiści

 

  • Komunikacja międzykulturowa a promocja i upowszechnianie różnorodności kulturowej

 

  • Rola Krakowa jako miasta literatury UNESCO

 

  • Dobre praktyki we współpracy sektora NGO z instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)