Close

Biblioteka Kraków

Instytucja kultury
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 31-154 Kraków 12 61 89 100 (czynne w godz. 8.00–15.30) e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl http://www.biblioteka.krakow.pl/

O instytucji:

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym zajeździe kazimierskim przy ulicy Krakowskiej 29 (róg ul. Węgłowej). Na okres jego remontu i modernizacji, administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Szczegółowe badania czytelnictwa w Krakowie

 

  • Architektura i wyposażenie filii bibliotecznych z uwzględnieniem specjalnych grup użytkowników

 

  • Sposoby dotarcia z ofertą biblioteczną do różnych grup odbiorców (dzieci, młodzieży, rodzin, studentów, dorosłych, seniorów) – sposoby komunikowania i kanały komunikacji
90%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)