Close

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Placówka opiekuńcza dla seniorów
ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków (12) 415-25-92 mail: terapia@dpskluzeka.pl http://www.dpskluzeka.pl

O instytucji:

Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego zapewniającą całodobową opiekę dla 90 osób w podeszłym wieku. Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, dba o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem. Dom zapewnia opiekę dla mieszkańców w czasie zajęć zorganizowanych na jego terenie.

W ramach usług wspomagających Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka 6 umożliwia swoim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. DPS rozwinął szereg różnorodnych form terapeutycznych dla mieszkańców, aby każdy z nich mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy – 4 terapeutów zajęciowych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00. Dla mieszkańców przygotowana została oferta stałych zajęć tematycznych z zakresu: ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, treningów pamięci, terapii kulturalnej itd. Ponadto Dom jest organizatorem różnych eventów: koncertów, wyjść (np. muzea, kina, teatry, parki rozrywki), wycieczek, pikników. Dom współpracuje z innymi instytucjami i placówkami, co umożliwia mieszkańcom korzystanie z imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zagadnienie badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Zdiagnozowanie ilości mieszkańców korzystających z proponowanej terapii zajęciowej, częstotliwości korzystania przez mieszkańców z oferty terapii zajęciowej, poziomu zadowolenia ze świadczonych w ramach terapii zajęciowej usług, zbadaniu roli terapii zajęciowej w poprawie jakości życia mieszkańców, czy i w jaki sposób subiektywna ocena jakości życia mieszkańca warunkuje jego udział w zajęciach terapii zajęciowej
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)