Close

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

Placówka oświatowo-wychowawcza, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
05-506 Wilcza Góra, ul. Nieziemska 1 517 216 735 mail: marianna.klosinska@bullerbyn.pl http://bullerbyn.org.pl

O instytucji:

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi, a w szczególności profilaktyka przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym. To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

Nasze projekty zawsze bazują na synergii oddziaływań ukierunkowanych na rozwój naszej organizacji jako wspierającej wychowawców w ich przygotowywaniu do pracy z dziećmi, rodziców oraz samych dzieci. Uważamy, że jedynie działania w obrębie całego systemu składającego się na proces wychowawczy mają szansę przynieść realne rezultaty w postaci pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka. I przynoszą – jak pokazuje nasze kilkuletnie już doświadczenie, które zdobyliśmy także dzięki czerpaniu z dobrych praktyk innych organizacji zajmujących się podmiotowością dziecka.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą „Wioska Bullerbyn” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Sytuacja edukacji demokratycznej w roku szkolnym 2017/18, 2018/19. Przegląd szkół demokratycznych oraz prawne i organizacyjne zasady ich działania

 

  • Przegląd prawa oświatowego w kontekście założenia szkoły Sudbury w Polsce

 

  • Pokolenie Bullerbyn  – efekty oddziaływań społecznych projektów realizowanych przez Fundację Bullerbyn

 

  • Wioska Bullerbyn – synergia środowiska wychowawczego dziecka (Wypoczynek, Akademia Wychowawców Bullerbyn, Warsztaty dla rodziców)
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)