Close

Fundacja dom kultury INSPIRO

Organizacja pozarządowa prowadząca dom kultury
Podłęże 160, 32-003 Podłęże 664453068 e-mail: inspiromaciek@gmail.com www.inspiro.org

O instytucji:

INSPIRO istnieje od lipca 2007 roku. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która  zarządza domem kultury. INSPIRO ma wiele niezwykłych osiągnięć, wyznaczających nowe standardy, nie tylko dotyczące domów kultury, ale także budowania społeczeństwa obywatelskiego i integrowania lokalnej społeczności. Od początku swej działalności, INSPIRO stawiane jest jako przykład instytucji przyjaznej, otwartej i nowoczesnej.

Pośród naszych partnerów, z którymi tworzymy to niezwykłe miejsce, wymienić można m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Związek Artystów Scen Polskich, Związek Architektów Rzeczpospolitej czy Bibliotekę Narodową. Program zajęć oraz wiele wydarzeń współtworzonych jest z krakowskimi teatrami (m.in. Teatr Tańca DF, Teatr Figur, Teatr im. Juliusza Słowackiego), a także małopolskimi instytucjami, w tym Małopolskim Instytutem Kultury czy Urzędem Marszałkowskim ( Forum dla kultury, czy Miasta Kreatywne).

Kadrę INSPIRO tworzą wybitni artyści, pedagodzy, ale także młodzi ludzie stojący na progu swej przyszłej kariery. W czasie kilku lat działalności INSPIRO dało zatrudnienie oraz stworzyło warunki do rozwoju dla ponad 50 młodych ludzi, z których większość kontynuuje kariery zawodowe w wielu dziedzinach (sztuka, nauka, administracja państwowa).

Dom Kultury INSPIRO stał si placówk wielokrotnie podawan jako dobry przykład i wskazywany jest jako tzw. dobra praktyka. Działanie DK INSPIRO, jego relacje z otoczeniem, społecznoci lokaln i samorzdem stały si niejednokrotnie przedmiotem bada kadry naukowej m.in. Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu Jagielloskiego.

Dom Kultury INSPIRO znalazł się w Atlasie dobrych praktyk ekonomii społecznej wydanym przez portal ekonomiaspoleczna.pl.

W październiku 2014 roku założyciele i prowadzący INSPIRO (Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski) zostali wyróżnieni nagrodą australijskiej fundacji POLCUL za założenie INSPIRO i zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektów Strefa52  i Strefa53 (dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), INSPIRO dzieliło się swoimi doświadczeniami z młodymi ludźmi m.in. z: Lublina, Skawiny, Krakowa, Wrocławia, Oświęcimia, Bielsko-Białej, Sosnowca, Szklarskiej Poręby, Pajęcznej, odbywającymi w podłęskim Domu Kultury rezydencje menedżerskie. W czasie dwóch miesięcy, nie tylko uczyli się oni i zdobywali doświadczenie w zarządzaniu domem kultury, ale także przygotowali i zrealizowali własne projekty.

W 2011 roku Dom Kultury INSPIRO otrzymał przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł Miejsce odkrywania talentów.

W obecnym semestrze INSPIRO proponuje ponad 40 rodzajów zajęć, dla wszystkich grup wiekowych, działając przez cały tydzień od godzin przedpołudniowych do późno wieczornych.

Działania INSPIRO oraz działalność Domu Kultury w Podłężu są ewenementem na skalę Polski. Są ciągłym eksperymentem i próbą wypracowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania instytucjami kultury.

Eksperyment ten pozwolił dotychczas spełnić wiele marzeń, także kilka wspólnych – marzeń lokalnej społeczności. Dzięki temu niezwykłemu Domowi Kultury bliski nam kawałek świata stał się lepszym miejscem i wciąż na lepsze się zmienia.

Zapraszamy studentów, którzy nie boją się stawiać ważnych pytań i wytrwale poszukiwać na nie odpowiedzi.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Czy dom kultury może być dziełem sztuki?

 

  • W jaki sposób dom kultury może kształtować społeczeństwo obywatelskie?

 

  • Czym może być dom kultury z perspektywy filozofa?

 

  • Jak tworzyć partycypację w praktyce?

%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)