Close

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Działania w obszarze mieszkalnictwa
ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa +48 22 642 57 42 e-mail: poland@habitat.pl www.habitat.pl

O instytucji:

Habitat for Humanity to międzynarodowa sieć chrześcijańskich organizacji non-profit, która działają na rzecz zapobiegania ubóstwu mieszkaniowemu oraz eliminacji bezdomności na świecie. Fundacja Habitat for Humanity Poland jest polską filią organizacji, która realizuje szereg działań w obszarze mieszkalnictwa, takich jak budowanie nowych domów, remontowanie mieszkań oraz budynków instytucji charytatywnych, rzecznictwo publiczne czy udzielanie mikropożyczek. Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 4000 osób w Polsce.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Partycypacyjne budownictwo mieszkaniowe: doświadczenia polskie. Ewaluacja dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych w modelu partycypacyjny/oddolnym  na własne potrzeby („kooperatyw mieszkaniowych”): jak wpłynęły na jakość życia gospodarstw domowych, sąsiedztw i społeczności. Przykłady: kooperatywa gdyńska, osiedle Oriona w Gliwicach

 

  • Programy rewitalizacji w miastach – założenia, przebieg i skutki społeczne. Celem pracy jest socjologiczna ewaluacja przebiegających obecnie procesów rewitalizacji oraz ich efektów środowisku lokalnym

 

  • Substandard mieszkaniowy i jego wpływ na życie mieszkańców. Celem pracy jest zweryfikowanie w drodze badań jakościowych tezy o ekonomicznych kosztach złego standardu mieszkaniowego ( ogólnoeuropejski raport na ten temat powstał w roku 2016: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/quality-of-life-social-policies/inadequate-housing-in-europe-costs-and-consequences)

 

  • Innowacyjne rozwiązania w mieszkalnictwie społecznym: przykłady zagraniczne i analiza wykonalności w warunkach polskich
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)