Close

Krakowski Park Technologiczny

Business and Innovation Center
30-394 Kraków, ul. Podole 60 48 12 640 19 40 e-mail: biuro@kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl

O firmie:

Specjalna strefa ekonomiczna, inkubator technologiczny, fundusz zalążkowy, biuro one-stop-shop dla inwestorów, klastry, laboratoria multimedialne, projekty badawcze – dzięki takim narzędziom Krakowski Park Technologiczny od 20 lat wspiera rozwój nowoczesnej gospodarki Małopolski.
W 2015 roku uruchomiliśmy także jeden z najnowocześniejszych parków technologicznych w Małopolsce, przeznaczonych dla branży ICT. Jesteśmy wyspecjalizowaną instytucją otoczenia biznesu.

Przygotowaliśmy ofertę wsparcia dla firm znajdujących się na każdym etapie ich rozwoju. Rocznie korzysta z niej ponad 1500 przedsiębiorstw. Aktywnie reagujemy na zmieniające się oczekiwania naszych klientów. Rozumiemy potrzeby biznesu.

Nasza oferta obejmuje: zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, kompleksową obsługę inwestorów, tereny pod inwestycje, powierzchnie biurowe do wynajęcia, Multilab – laboratorium multimedialne, wypożyczalnię sprzętu elektronicznego, sale konferencyjne i showroom, living lab, klastry, finansowanie na różnych etapach rozwoju, inkubator technologiczny oraz pakiet usługo dla firm z sektora gier cyfrowych.

Krakowski Park Technologiczny powstał w 1997 roku z inicjatywy samorządu, uczelni oraz przy wsparciu administracji rządowej. Przez pierwszą dekadę swojego istnienia działał jako specjalna strefa ekonomiczna i pod inną niż obecnie nazwą, ale od początku miał być strefą „podwójnie specjalną”: skoncentrowaną na branżach wysokich technologii oraz wykorzystującą potencjał krakowskiego ośrodka akademickiego. W połowie lat 2000 podjęto decyzję o dołożeniu strefie drugiej „nogi” w postaci parku technologicznego sensu strice. Pierwszy budynek inkubatora
technologicznego został oddany w roku 2008 i mniej więcej w tym samym czasie KPT zaczął budować portfolio swoich usług wspierających innowacyjną przedsiębiorczość, początkowo bardzo skromne, ale z roku na rok rozbudowywane. Kamieniem milowym było oddanie do użytku w 2015 roku drugiego budynku parkowego, pełnego laboratoriów i przestrzeni wspólnych (wliczając showroom), co zwiększyło fizyczną powierzchnię parku z 4 do 16 tysięcy metrów, zaś liczbę wspieranych firm obecnych pod  dachem KPT z 30 do około 100.

W połowie 2017 KPT był dojrzałym, nie tylko na polskie standardy, parkiem technologicznym, dysponującym wszystkimi istotnymi narzędziami: biurami i laboratoriami, inkubatorem, akceleratorem, dwoma funduszami zalążkowymi, programami internacjonalizacji, dodatkowo największą w Europie Środowo-Wschodniej imprezą B2B branży cyfrowej rozrywki pod postacią Digital Dragons, ale przede wszystkim kompetentną kadrą pracowników, opiekunów i doradców oraz szeroką grupą zewnętrznych mentorów. Połączenie tego potencjału ze specjalną strefą ekonomiczną, w której do tego czasu zainwestowano ponad 4,5 mld złotych i utworzono ponad 26 tysięcy miejsc pracy, dało KPT pozycję unikalnego, hybrydowego ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości.
Krakowski Park Technologiczny jako jedyny w Polsce, cieszy się akredytacjami wszystkich trzech ważnych sieci standaryzujących i certyfikujących tego rodzaju jednostki: IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), EBN (European Business and Innovation Centres Network) oraz ENoLL (European Network of Living Labs).

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  •  Społeczny wymiar innowacyjności

 

  • Kwestie związane ze współpracą w kwadracie nauka – biznes – administracja – społeczeństwo

 

  • Wątki metodologiczne na styku nowych metod jakościowych i narzędzi user-centered-innovation

 

 

%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)