Close

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Instytucja kultury
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków 794614101 mail: a.szostak@mhk.pl http://www.mhk.pl

O instytucji:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa powstało w roku 1899, obecnie posiada 17 oddziałów zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa, a odwiedzane jest przez ponad 1 mln osób rocznie. Muzeum posiada ponad 92 tysiące muzealiów, z których znaczna część jest zdigitalizowana i udostępniana w internecie pod adresem www.ct.mhk.pl Około połowę stanowią zbiory fotograficzne, stanowiące, w tym bardzo znaczna część – kilkutysięczna kolekcja szklanych klisz, pochodząca z atelier fotograficznego rodziny Kriegerów, dokumentująca wygląd Krakowa z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku.

W skład zbiorów Muzeum wchodzą również inne kolekcje związane z historią miasta, w tym m.in. zabytki związane z dawnym ustrojem Krakowa i jego władzami, handlem i rzemiosłem. W posiadaniu Muzeum znajduje się wiele pamiątek związanych z powstaniami narodowymi, działalnością patriotyczną i aktywnością obywatelską, a także pochodzące z dawnych wieków militaria.

Do najcenniejszych części muzealnych zbiorów należy kolekcja Bractwa Kurkowego, powstałego przed wiekami stowarzyszenia mieszczańskiego, związanego z obronnością miasta. Muzealna kolekcja teatralna jest jedną z najbogatszych w Polsce i odzwierciedla ona znakomitą historię sceny krakowskiej po dzień dzisiejszy.

Szczególne miejsce w muzealnych zbiorach przypada zabytkom kultury żydowskiej, a istotna część tego zasobu wiąże się z tragicznym losem społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej.

Tradycje Krakowa i folklor miejski znajdują najpełniejszy wyraz w licznej i z każdym rokiem powiększanej kolekcji szopek bożonarodzeniowych, będącej jednym ze znaków rozpoznawczych Muzeum. Osobne zespoły stanowią muzealia związane z dziejami: ruchu harcerskiego na ziemiach polskich oraz drukarstwa, introligatorstwa i prasy krakowskiej. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa gromadzi także świadectwa historii i kultury najnowszej, takie jak dzieła sztuki nowoczesnej i obiekty związane z dziejami Nowej Huty. Zbiory prezentowane są na wystawach stałych oraz czasowych, w oddziałach zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa. Ponadto Muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną, obejmujące zajęcia o różnorodnej tematyce związanej z historią i dziedzictwem historycznym Krakowa, kierowaną do różnych grup odbiorców, a także jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Przegląd i analiza rozwiązań w zakresie współpracy z wolontariuszami w muzeach i innych instytucjach kultury – opracowanie koncepcji utworzenia centrum wolontariatu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

 

  • Opracowanie systemu pozyskiwania informacji na temat poziomu satysfakcji odbiorców oferty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (wystawy, wydarzenia, zajęcia edukacyjne, w różnych oddziałach Muzeum)

 

  • Wyzwania fundraisingu w działalności instytucji kultury sektora samorządowego

 

  • Księgowe i prawne aspekty bycia sponsorem, mecenasem, filantropem

 

  • Historia i współczesne tendencje w zakresie finansowania kultury – Polska, Europa, świat
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)