Close

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Instytucja kultury
ul. M. Konopnickiej 26 30-302 Kraków 12 2672703, 12 2673753 mail: ewa.mazurkiewicz@manggha.pl http://manggha.pl/

O instytucji:

Muzeum Manggha łączy funkcje muzealne z szeroką aktywnością żywego centrum kultury, propagującego wiedzę na temat Japonii i Dalekiego Wschodu. Wykorzystując bogate doświadczenia i kontakty podejmujemy wątki związane przede wszystkim ze sztuką, ale także z muzyką, teatrem, filmem, literaturą, filozofią, religią. Badamy i prezentujemy wzajemne relacje kulturowe pomiędzy Polską i Japonią, Wschodem i Zachodem.

Organizowane w muzeum występy, pokazy i warsztaty przeznaczone dla widzów w różnym wieku pozwalają w bardziej obrazowy i przystępny sposób zapoznać się z wieloma aspektami japońskiej kultury. Prowadzimy także wszechstronną działalność edukacyjną opartą o wypracowany przez nas oryginalny program – niemal codzienne nasze muzeum odwiedzają grupy uczniów i studentów, które nie tylko zwiedzają bieżące wystawy, ale i biorą udział w dodatkowych zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  •  Stosunki polsko-japońskie: analiza stosunków polsko-japońskich z perspektywy instytucji kultury; wpływ instytucji kulturalnych w Polsce na zacieśnianie stosunków między Polską a Japonią; jakie kroki można podjąć, by pogłębiać tę współpracę (temat szczególnie aktualny w perspektywie przypadającego na 2019 rok 100-lecia nawiązania kontaktów dyplomatycznych między Polską a Japonią)
  •  Grupa docelowa: kto i z jakich pobudek odwiedza wystawy, kto uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez muzeum; co wpływa na zainteresowanie odbiorców Japonią i jaką rolę może w tym odgrywać muzeum? Jak ją zwiększyć? Czy – i w jaki sposób – instytucja o specyficznym profilu może trafić do grona osób niezainteresowanych tematem?
  • Edukacja muzealna: analiza programów edukacyjnych w wybranych muzeach polskich i zagranicznych (wystawy stałe i czasowe); wprowadzanie elementów obcych kultur (Japonia i Daleki Wschód) do programu edukacyjnego – korzyści i ryzyko, wpływ na dalsze kształcenie
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)