Close

Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur

Instytucja edukacyjna
ul.Podgórki Tynieckie 106, Kraków 30-398 501574883 mail: j.ligeza@kangur.edu.pl http://kangur.edu.pl

O instytucji:

Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur” powstał w 1997 roku. Jego powstanie narodziło się z fascynacji kreatywnością i popartego pracą naukową przekonania, że można twórcze myślenie rozwijać.

Od razu postanowiliśmy zająć się przede wszystkim wspomaganiem twórczego rozwoju dzieci. Twórcze Zabawy Rozwijające dla najmłodszych i Szkoła Twórczego Myślenia dla uczniów od 6 do 12 roku życia to autorskie, sprawdzone w wieloletniej praktyce, programy wspierające kompetencje dziecka, szczególnie te związane z kreatywnością. Teraz nie tylko przypuszczamy, ale wiemy na pewno, że dziecko (a także dorosły) utrwalając nawyki związane z twórczym myśleniem – utrwala w sobie nawyk i radość z myślenia w ogóle.
Wprowadzone przez nas do praktyki psychologiczno-pedagogicznej pojęcie kompetencji kreatywnej, pozwala na naukową weryfikację działań, które są dla dzieci wspaniałą zabawą. Efektywność naszej pracy została zweryfikowana wprost przez naszych klientów – cieszymy się z tego, że Państwo i dzieci chcecie wracać na zajęcia – ale także w badaniach naukowych.

Zgodnie z naszą filozofią mądrej i twórczej pracy z dziećmi prowadzimy także trzy placówki Kangurowego Przedszkola w Krakowie: przy ul. V. Hofmana 9, ul. Olszańskiej 15 i ul. Podgórki Tynieckie 106

Nasza szkoła jest logiczną konsekwencją naszych działań w edukacji. Chcemy, aby Kangurowa Szkoła nie kojarzyła się na pierwszym miejscu z podręcznikiem czy tablicą. Chcemy dać dzieciom dużo więcej niż umiejętność czytania i pisania. Dużo więcej niż dobrze zdany egzamin 6-klasisty. Chcemy, aby oprócz szerokiej wiedzy o otaczającym świecie byli dobrymi i wrażliwymi na innych ludźmi. Chcemy, żeby znając swoją ogromną wartość potrafili pracować nad sobą i brać odpowiedzialności za społeczność w jakiej żyją.

Włączyliśmy się także we wspomaganie reformy edukacji w obszarze edukacji twórczej, programów nauczania, pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniowi i dziecku przedszkolnemu oraz wielu innych. W ramach Małopolskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy OTE Kangur oferujemy ponad 200 form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, ale też polecanych rodzicom.

Zagadnienie badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Opracowanie gry edukacyjnej, porównanie efektów nauczania w formie tradycyjnej i z wykorzystaniem gry w scenariuszu lekcji
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)