Close

Żydowskie Muzeum Galicja

Edukacja, kultura
ul. Dajwór 18, Kraków (+48) 12 421 68 42 e-mail: info@galiciajewishmuseum.org http://www.galiciajewishmuseum.org/

O instytucji:

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zostało założone w kwietniu 2004 roku przez brytyjskiego fotografa Chrisa Schwarza. Poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną, wydawniczą Muzeum ukazuje historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum stara się także zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

Sercem Muzeum jest jego wystawa główna „Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”. Uzupełniają ją wystawy czasowe, zmieniane co kilka miesięcy. Muzeum stało się jedną z najważniejszych polskich instytucji zajmujących się kulturą żydowską i zyskało uznanie ze strony zarówno lokalnych i ogólnopolskich instytucji, jak i odwiedzających.
Niewielkie rozmiary Muzeum, którego układ i struktura zostały bardzo dobrze zaplanowane, sprawiają, że odwiedzający może podczas stosunkowo krótkiej wizyty dowiedzieć się bardzo wiele. To kształcące doświadczenie nie musi opierać się jedynie na biernym zwiedzaniu muzealnych wystaw, ale może być wynikiem czynnego udziału w szeregu wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz w programach edukacyjnych.
Muzeum zatrudnia około 20 pracowników, poza tym w skład zespołu wchodzą stażyści i wolontariusze z całego świata.
Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:
  • Realizacja założeń i celów muzeum – analiza krytyczna/ ewaluacja (np. wpływ głównej wystawy stałej na postrzeganie historii, kultury i dziedzictwa Żydów u odbiorców) – czy cele muzeum są w pełni realizowane, a jeśli nie, to jak je realizować skutecznie?

 

  • Ruch turystyczny w muzeum – profil odbiorców (zwiedzających wystawy, uczestniczących w projektach edukacyjnych i wydarzeniach kulturalnych) – narzędzia socjologiczne umożliwiające kompleksowe analizowanie kto i dlaczego odwiedza muzeum

 

  • Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane przez muzeum – narzędzia ewaluacyjne – realizacja celów, wpływ na postawy, itp.

 

  • Badanie porównawcze dotyczące społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach, do których muzeum dociera z programami (wykłady, warsztaty, wystawy) – czy nasze programy faktycznie przynoszą wyraźne zmiany w sposobie myślenia o lokalnym dziedzictwie żydowskim
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)