Close

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Instytucja kultury
ul. Wygrana 2, Kraków +48 12 354 25 00 e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl http://biurofestiwalowe.pl/

O instytucji:

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE – NASTAW SIĘ NA KULTURĘ! 

Krakowskie Biuro Festiwalowe to miejska instytucja kultury, powołana w związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, która kontynuuje idee wywiedzione z pięcioletniego programu Kraków 2000, oparte na haśle: Myśl – Duchowość – Twórczość. KBF współtworzy i poszerza pole kultury, zarówno poprzez organizację miejskich festiwali, jak i wsparcie dla wszelkich inicjatyw w tej dziedzinie. Naszym celem jest wzbogacanie i rozwijanie oferty kulturalnej miasta poprzez łączenie potencjału państwowych i samorządowych instytucji kultury z możliwościami organizacji pozarządowych oraz lokalnych i międzynarodowych środowisk artystycznych i akademickich.

Jesteśmy organizatorami kluczowych miejskich wydarzeń kulturalnych m.in. z obszarów muzyki dawnej i klasycznej: Festiwalu Misteria Paschalia i Festiwalu Opera Rara, a także muzyki współczesnej – Sacrum Profanum; Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, aktualnie najważniejszego na świecie festiwalu z pograniczna muzyki i filmu, oraz literackiego Festiwalu Conrada – największego tego typu wydarzenia w Europie Środkowej – i poetyckiego Festiwalu Miłosza. Biuro organizuje także Wianki – Święto Muzyki, wydarzenie wpisujące się w światowy cykl imprez Fête de la musique, oraz Jarmark Świętojański. KBF jest operatorem Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – pierwszej w Polsce miejskiej strategii promocji czytelnictwa oraz wsparcia dla twórców i lokalnego rynku książki, zarządza także strukturami Regionalnego Funduszu Filmowego, Międzynarodowego Funduszu Filmowego i Krakow Film Commission, wspierającymi realizację krajowych i międzynarodowych produkcji filmowych w Krakowie i Małopolsce. Jako operator Centrum Kongresowego ICE Kraków, zarządca sieci punktów informacji miejskiej InfoKraków oraz wydawca magazynu kulturalnego „Karnet”, zbliżamy ze sobą światy kultury, przedsiębiorczości i turystyki, integrując wiedzę o życiu kulturalnym, inicjując kontakty międzybranżowe i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju turystyki przyjazdowej i biznesowej w Krakowie.

Wysoko oceniane, cykliczne projekty i długofalowe programy KBF docierają do zróżnicowanej i stale poszerzającej się grupy odbiorców. Identyfikujemy się z ideą równego dostępu do kultury, dążąc do interdyscyplinarnej i włączającej formuły organizowanych wydarzeń. Jako transparentna instytucja publiczna, KBF stanowi twórcze środowisko pracy dla swojego zespołu oraz licznych partnerów i współpracowników. Opierając sens swoich działań na kulturze jako czynniku spójności społecznej i atrakcyjności miasta zarówno dla jego mieszkańców, jak i gości, promujemy wartości pluralizmu i dialogu, stojące u podstaw społeczeństwa otwartego i kreatywnego. Dzięki spójnej strategii festiwalowej Krakowskiego Biura Festiwalowego, które współpracuje na tym polu z wieloma miejskimi instytucjami kultury oraz podmiotami komercyjnymi, Kraków otrzymał prestiżowy tytuł IFEA World Festival & Event City 2016, przyznawany promotorom, organizatorom festiwali i miastom przez International Festivals & Events Association.

Krakow Film Commission to zespół działający w strukturze Krakowskiego Biura Festiwalowego, realizujący przedsięwzięcia służące rozwojowi sektora audiowizualnego w Małopolsce.

Podstawowe obszary działań Krakow Film Commission:

1) finansowe wspieranie rozwoju produkcji filmowej w regionie poprzez wkład koproducencki wnoszony za pośrednictwem Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie;

2) logistyczna pomoc w organizacji planu zdjęciowego, współpraca ze służbami miejskimi, wsparcie
w uzyskaniu dostępu do lokacji filmowych;

3) wsparcie lokalnej branży audiowizualnej poprzez projekty profesjonalizacji zawodowej oraz prezentowanie oferty podmiotów sektora na najważniejszych spotkaniach branżowych w Polsce i za granicą;

4) współpraca z organizatorami festiwali i in. wydarzeń związanych z filmem.

Krakow Film Commission to swoisty punkt kontaktowy, łączący podmioty zainteresowane realizacją filmów w Krakowie i Małopolsce z przedstawicielami lokalnej branży.

Centrum Kongresowe ICE Kraków to biznesowa i kulturalna wizytówka miasta. Zlokalizowana w samym sercu Krakowa, pozwala na organizację różnorodnych wydarzeń: od międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów oraz spotkań biznesowych, przez wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, spektakle operowe, teatralne i baletowe, aż po spotkania o charakterze społecznym. Dzięki otwarciu centrum kongresowego Kraków posiada dziś infrastrukturę, która w pełni pozwala cieszyć się z wizyty w stolicy Małopolski: prestiżowy obiekt, bazę hotelową oraz niezwykle zróżnicowaną ofertę kulturalną, kulinarną i usługowo-handlową.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Małopolski sektor audiowizualny (badania w celu uzyskania obrazu lokalnej branży i analizy perspektyw jej rozwoju w kontekście możliwych działań Krakow Film Commission)

 

  • Promocja marki Kraków Miasto Literatury UNESCO za granicą

 

  • Wsparcie młodych talentów w mieście

 

  • Badania i rozwój turystyki literackiej w Krakowie

 

  • Impakt ekonomiczny Kongresu Miast Kreatywnych 2018

 

  • Drogi rozwoju marki Kraków Miasto Kreatywne

 

  • Komunikacja ICE Krakow jako marki europejskiej

 

  • Sposoby zmiany pozycjonowania polskiej firmy w kierunku gracza światowego (na przykładzie ICE Kraków)

 

  • Skuteczne i atrakcyjne kanały komunikacji, sposoby komunikacji i kluczowe przekazy kierowane do odbiorcy zagranicznego, który pochodzi z innego kręgu kulturowego. Mapowanie 2 kluczowych rynków pod tym względem (np. brytyjskiego i niemieckiego)
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)