Close

Senior Residence Oddział Fundacji Laurentius Katowice

Prywatna placówka opiekuńcza, opieka nad osobami starszymi i cierpiącymi
ul. Pijarska 4, Zabłockiego 26, 40-750 Katowice 32 3535840 mail: maria.szmyra@senior-residence.pl http://www.senior-residence.pl/senior-residence-katowice

O instytucji:

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem, świadczącym całodobową opiekę dla osób starszych oraz osób cierpiących na demencję starczą i chorobę Alzheimera. W ramach działalności komercyjnej, prowadzimy Dom Pomocy Społecznej i prywatną Placówkę Świadczącą Całodobową Opiekę. Zapewniamy najwyższe standardy pobytu w nowoczesnym budynku bez barier architektonicznych, w lokalach jedno- bądź dwuosobowych, z pełnym zapleczem sanitarnym.

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej i Placówka Świadczącą Całodobową Opiekę Senior Residence zapewnia pełne wyżywienie oraz dopasowane do potrzeb Gości zabiegi terapeutyczne. W trosce o naszych Klientów, staramy się podchodzić do nich w sposób jak najbardziej zindywidualizowany. Z tego powodu wydzielamy grupy mieszkalne, tak aby nasi Seniorzy mogli wspólnie spędzać czas w mniejszym (od 19 do 28 osób), sprzyjającym integracji gronie.

Wszystkie aktywności realizujemy według ściśle ustalonego harmonogramu, dzięki czemu Pensjonariusze nie mają czasu na nudę. Posiadamy bogaty program animacji i rekreacji, realizowany m.in. w świetlicy z tarasem oraz specjalnych ogrodach i alejach spacerowych.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Stosunek do zdrowia osób starszych w kontekście płci społeczno-kulturowej.  Sposób kształtowania zasobów zdrowotnych osób starszych –  istniejące wzorce zachowań kobiecych/ męskich szczególnie sprzyjających zdrowiu

 

  • Zbadanie oddziaływania dogoterapii na jeden lub więcej z wymienionych aspektów funkcjonowania: poczucie samotności i lęku, odczuwanie stresu, poczucie psychologicznego dobrostanu czy większe otwarcie na relacje z ludźmi

 

  • Istota potrzeb duchowych seniorów w przedziale wiekowym na podstawie opieki w Senior Residence. Określenie hierarchii potrzeb seniora

 

  • Życie w domu opieki w kontekście zależności od opieki i pielęgnacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb a sensem życia w podeszłym wieku

 

  • Szczęśliwe życie w domu opieki – czynniki i faktory mające największy wpływ na godną, niezależną i szczęśliwą starość na podst. badań w Senior Residence

 

  • Potrzeba samotności w wieku senioralnym – wybór czy konieczność. Motywowanie do udziału w zajęciach zorganizowanych na potrzeby w zależności od stanu zdrowia u człowieka z demencją, z niepełnosprawnością ruchową, czy u człowieka leżącego
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)