Close

STACJA RMF

Media, internet, reklama
al. Stanów Zjednocznonych 61 A, Warszawa 04-028 adres do korespondencji: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków e-mail: mariusz.golda@rmf.pl http://www.gruparmf.pl/

O firmie:

Spółka Grupa RMF powstała w 1997 roku jako Broker FM. Pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 2009. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż czasu reklamowego w stacjach radiowych RMF FM, RMF Classic i RMF MAXXX oraz powierzchni reklamowej na internetowej platformie stacji radiowych RMFon i w serwisie informacyjnym RMF24.

Grupa RMF funkcjonuje w strukturach Bauer Media Group – holdingu prowadzącego działalność w segmentach: wydawniczym, poligraficznym, radiowym i internetowym.

 

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w badaniach społecznych i marketingowych (nowe pomysły badawcze)

 

 • Badania etnograficzne i/lub netnograficzne słuchaczy radia z wykorzystaniem internetu/ mediów społecznościowych

 

 • Opracowanie metodologii panelu słuchaczy radiowych monitorującego jakość programu radiowego

 

 • Powody sukcesów i porażek reklam radiowych (skuteczność, atrakcyjność, uciążliwość lub inne)

 

 • Audiomarketing – wykorzystanie dźwięku w przekazie marketingowym

 

 • Wizerunek polskich stacji radiowych

 

 • Potencjał marki RMF FM

 

 • Emocje towarzyszące konsumpcji radia, telewizji, prasy, internetu

 

 • Emocjonalny stosunek słuchaczy radia do stacji radiowych, prezenterów i dziennikarzy radiowych

 

 • Rola prowadzącego program w stacjach radiowych

 

 • Relacjonowanie sporu politycznego w rozgłośniach radiowych

 

 • Jak media powołują się na inne media – analiza cytowań mediów w mediach

 

 • Czym jest dzisiaj lokalność w rozumieniu Polaków?

 

 • Popularność, masowość i kultura wysoka w programie radiowym – problematyka granic

 

 • Analiza językowa wypowiedzi prowadzących i dziennikarzy radiowych

 

 • Dowody skuteczności reklamy radiowej (case study)

 

 • Co się klika w internecie, czyli atrakcyjność portalu internetowego – analiza wybranych portali

 

 • Świat wartości młodych

 

 • Rola muzyki w życiu młodych ludzi
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)