Close

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Organizacja pozarządowa
ul. Kolejowa 47A/69, 01-201 Warszawa +48 500 740 029 mail: jdzierzgowski@mnw.org.pl https://mnw.org.pl

O instytucji:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza (MNW) jest organizacją społeczną działającą na rzecz równouprawnienia, budowania postaw akceptacji oraz wzmacniania społeczności osób LGBT+ w Polsce, którego głównym celem jest zrównanie par tej samej i różnej płci w prawie do zawierania małżeństw.

Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne, interwencyjne, rzecznicze i społecznościowe w oparciu o pracę prawników oraz badaczy i badaczek. Grupą docelową działalności MNW jest z jednej strony społeczność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych w Polsce (akcje społecznościowe, pomocowe i edukacyjne) a z drugiej strony szeroko rozumiana opinia publiczna (akcje edukacyjne, interwencyjne i rzecznicze). Badania społeczne realizowane przez i dla Stowarzyszenia służą przede wszystkim diagnozie źródeł i treści uprzedzeń, mierzeniu postaw akceptacji postulatów równościowych oraz kondycji społeczności LGBT+ w Polsce.

Działania Miłość Nie Wyklucza koncentrują się na edukacji oraz wzmacnianiu społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Polsce w oparciu o prostą diagnozę: brak podstawowej wiedzy oraz bezpośredniego kontaktu z osobami LGBT+ sprzyja rozpowszechnianiu i utrwalaniu uprzedzeń, a w dalszej kolejności przemocy oraz społecznemu i prawnemu wykluczeniu. Materiały edukacyjne i informacyjne przygotowywane przez Stowarzyszenie opierają się na badaniach opinii społecznej, monitoringu mediów oraz bezpośrednich świadectwach osób ze społeczności LGBT+ oraz jej sojuszników i sojuszniczek, czyli osób heteroseksualnych wspierających postulaty równościowe.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Badania dyskursu i mediów. Prezentacja życia codziennego i kwestii regulacji sytuacji prawnej par tej samej płci w polskich mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz internecie

 

  • Postrzeganie osób LGBT+ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nieheteronormatywnych) w wybranych grupach społecznych

 

  • Wykluczenie krzyżowe. Sytuacja „mniejszości w mniejszości”, czyli np. osób z niepełnosprawnościami, czy należących do mniejszościowych grup etnicznych i religijnych, w społeczności LGBT+

 

  • Poszerzanie naukowej wiedzy dot. funkcjonowania społecznego populacji osób LGBT i tworzenie jej praktycznych implikacji poprawiających jakość ich życia, jak i promujących akceptację  oraz pozytywny wizerunek

 

  • Edukacja seksualna osób z zespołem Aspergera

 

%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)