Close

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie
Ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków +48 12 430 61 35 mail: poradnia@monar.krakow.pl www.monar.krakow.pl

O instytucji:

W obszarze świadczeń zdrowotnych Poradnia zapewnia diagnostykę uzależnień, prowadzi poradnictwo dotyczące problematyki narkomanii, terapię indywidualną oraz grupową, a także konsultacje psychiatryczne:

 • Poradnictwo i diagnostyka.
 • Skierowania do innych placówek.
 • Sesje psychoterapii indywidualnej.
 • Konsultacje psychiatryczne.
 • Grupy psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych.
 • Terapia osób leczonych przy wsparciu farmakologicznym.
 • Psychoterapia i edukacja dla współuzależnionych.
 • Telefon zaufania.

Ponadto w ramach działania poradni realizowanych jest kilka projektów skierowanych do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób mniej lub bardziej problemowy:

Drop-in to miejsce dziennego przebywania, które oferuje szeroki zakres działań socjalnych i edukacyjnych dla osób używających narkotyków w sposób problemowy oraz dla osób uzależnionych od narkotyków. Angielski termin „drop-in” oznacza po prostu – wpadnij. Został przyjęty na całym świecie jako nazwa niskoprogowego serwisu, w którym większość działań dotyczy ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków.

Świetlica zapewnia jej użytkownikom przede wszystkim bezpieczną przestrzeń, w której mogą przebywać bez obawy, że spotkają się z odrzuceniem ze strony innych osób. Jest to dla nich swoisty azyl, w którym mogą poczuć się „u siebie”, gdzie mogą liczyć na pomoc i zrozumienie ze strony pracowników środowiskowych. W tym miejscu mogą spędzić czas – mają dostęp do Internetu, mini biblioteczkę, organizowane są seanse filmowe. Dodatkowo potrzebujący mogą korzystać z serwisu oferującego wyżywienie, kąpiel czy pranie, a nawet się przespać. Jako miejsce działające zgodnie z ideą redukcji szkód w Drop-in realizowana jest również wymiana igieł i strzykawek oraz prowadzona jest w tym miejscu edukacja z zakresu bezpieczniejszych iniekcji, sposobów udzielania pierwszej pomocy, a także ograniczania ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych.

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym.

„Czyste Bity” jest programem profilaktycznym prowadzonym metodą partywork, wywodzącą się ze spektrum metod oddziaływań w ramach pracy pozainstytucjonalnej, czyli pracy w środowisku klienta (outreach work) – w tym przypadku są to kluby i festiwale muzyczne. Cele oddziaływań programu partyworkerskiego układają się w następujący sposób:

 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi;
 • Minimalizowanie występowania zachowań ryzykownych;
 • Promowanie bezpieczniejszych wzorców używania substancji psychoaktywnych;
 • Zwiększenie świadomości na temat funkcjonującego prawa narkotykowego w kraju i na świecie;
 • Edukacja seksualna;
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i STI;
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych;
 • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy – terapia uzależnień, punkty diagnostyczno – konsultacyjne;
 • Współpraca z klubami oraz służbami porządkowymi, wypracowanie ogólnych standardów opieki nad imprezowiczami.

„Narkotyki – na gorącym uczynku” to program pomocy prawnej i psychologicznej dla osób, które w związku z używaniem narkotyków weszły w konflikt z prawem. Dzięki realizacji programu zwiększa się wiedzę okazjonalnych użytkowników na temat narkotyków i dopalaczy, zmniejsza poziom użycia tych substancji, poprawia relacje w grupach społecznych oraz redukuje stygmatyzację prawną np. z powodu skazania za posiadanie nieznacznych ilości na własne potrzeby.

 

Zagadnienie  badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

 • Ogólna ewaluacja realizacji projektu „Czyste Bity” prowadzonego przez poradnię MONAR w Krakowie, zajmującej się działaniami z zakresu edukacji, profilaktyki i redukcji szkód związanych z rekreacyjnym używaniem substancji psychoaktywnych i podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. Projekt skierowany jest do osób młodych, w wieku 18-35 lat, będących uczestnikami imprez w klubach oraz na festiwalach muzycznych
 • Nowe substancje psychoaktywne – poziom wiedzy w świetle występujących kontrowersji diagnostycznych
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)