Close

VSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

Systemy informatyczne dla biznesu
ul. Puszkarska 7J 30-644 Kraków +48 (12) 350 18 00 e-mail: sekretariat@vsoft.pl https://www.vsoft.pl/

O firmie:

VSoft SA jest producentem oprogramowania z takich obszarów jak kredyty, sprawozdawczość, ubezpieczenia, windykacja, narzędzia i technologie. Funkcjonujemy na rynku nieprzerwanie od 1996 roku.

Początkowo działalność VSoft skupiała się wokół oprogramowania dla branży finansowej, w 2005 roku nastąpiło rozszerzenie oferty o rozwiązania dedykowane dla firm z sektora ubezpieczeniowego, leasingowego, a następnie dla przedsiębiorstw.

Tworzone przez nas systemy to wysokiej klasy innowacyjne i wydajne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta oraz integrujące się z jego infrastrukturą informatyczną. Oferowane oprogramowanie efektywnie wspiera, automatyzuje i optymalizuje szereg procesów biznesowych, stanowiących istotę funkcjonowania firm. Zakres wsparcia obejmuje przede wszystkim procesy operacyjne (sprzedaż produktów i usług finansowych, zarządzanie siecią sprzedaży i jej rozliczanie, ocena i klasyfikacja ryzyka, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, obsługa zgłoszeń, monitoring i windykacja należności, sprawozdawczość ustawowa i branżowa, rozliczenia publicznoprawne), ale również wybrane procesy strategiczne (modelowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem). VSoft oferuje ponadto usługi i konsultacje powdrożeniowe, usługi serwisowe oraz stały rozwój oprogramowania. Bazując na naszych kilkunastoletnich doświadczeniach, świadczymy także usługi konsultingu biznesowego, technicznego, usługi audytorskie, integrację aplikacji, szkolenia i inne.

Większość naszych rozwiązań opieramy o autorską technologię. VSoft archITekt to zintegrowana platforma do tworzenia oprogramowania. Składa się z zestawu narzędzi, komponentów i modułów przygotowanych przez VSoft aby usprawnić i automatyzować proces wytwarzania rozwiązań biznesowych. VSoft archITekt jest wynikiem wieloletnich doświadczeń projektowych, wiedzy technologicznej oraz potrzeb rynkowych.

Wszystkie elementy platformy współpracują ze sobą, są konfigurowalne i zintegrowane. Użycie poszczególnych komponentów zapewnia stabilny proces realizacji oraz maksymalną efektywność tworzonych w oparciu o nie rozwiązań biznesowych. Dodatkowo modułowość i otwartość pozwala skalować i rozwijać system w zależności od rosnących potrzeb.

Zagadnienia i obszary badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  •  Badanie kadry zarządzającej: style zarządzania (analiza stylu, pola do pracy nad sobą, mocne strony) – opracowanie narzędzia

 

  • Analiza zmian w trendach działań marketingowych branży IT w regionie i na świecie

 

  • Analiza kadry zarządzającej pod kątem komunikacji z podwładnymi (+ stworzenie narzędzia pozwalającego sprawdzić dopasowanie komunikacyjne kandydata i potencjalnego przełożonego)

 

  • Employer branding wewnętrzny i zewnętrzny – strategia

 

  • Badanie motywacji pracowników przy realizacji projektów o różnej długości realizacji (od 3 miesięcy do paru lat)

 

  • Badanie satysfakcji pracowników – opracowanie narzędzia
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)