Close

Żarski Dom Kultury

Edukacja kulturalna - samorządowa instytucja kultury
ul. Wrocławska 7, Żary 68-200 68 3742413 mail: sekretariat@dkzary.pl https://dkzary.pl/

O instytucji:

Żarski Dom Kultury to prężnie działająca instytucja kultury, kluczowa dla edukacji kulturalnej i obywatelskiej, wyróżniająca się na tle całego województwa lubuskiego. Teoria Raya Oldenburga, implementowana już w Polsce w wielu instytucjach kultury, zwłaszcza w bibliotekach, mówiąca o tym, że człowiek do szczęśliwego, efektywnego życia potrzebuje oprócz domu, miejsca pracy lub miejsca nauki, potrzebuje przestrzeni rozwoju osobistego, obywatelskiego i kształtowania relacji międzyludzkich. W przekonaniu wielu, dom kultury jako instytucja historycznie powołana do wzmacniania lokalnych postaw obywatelskich i budowania wspólnego terenu działań, ma potencjał do stania się trzecim miejscem. Chcielibyśmy, korzystając z teorii Oldenburga, wyróżnić w niej wskaźniki trzeciego miejsca, przełożyć je na język i grunt instytucji kultury i podjąć działania w kierunku uczynienia Żarskiego Domu Kultury trzecim miejscem mieszkańców Żar i okolic, w odpowiedzi na lokalne potrzeby, a także współczesne poszukiwanie tożsamości podmiotów publicznych działających w sferze kultury.

Zagadnienie badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Żarski Dom Kultury jako trzecie miejsce w teorii Raya Oldenburga – przełożenie tej teorii na grunt instytucji kultury. Próba utworzenia nowego modelu funkcjonowania w oparciu o tę teorię
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)