Close

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach

Oświata
ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice ul. Dworska 9A , 34-100 Tomice tel/fax (33)823-40-96 mail: sptomice@gmail.com https://zsptomice.edupage.org

O instytucji:

Nasza szkoła uczy, wychowuje i opiekuje się dziećmi.. Atutem tej szkoły jest miła i przyjazna atmosfera.

Uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności pod okiem wykształconej kadry pedagogicznej.

W szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna. Tutaj można nie tylko zjeść smaczny obiad, ale również rozwijać swoje zainteresowania.

Biblioteka i czytelnia jest miejscem, gdzie można wypożyczać książki, korzystać z czasopism i rozwijać swoje umiejętności twórcze.

Celem nadrzędnym jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania oraz wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci.

Szkoła troszczy się o wszystkich uczniów. Zapewnia i dostosowywuje warunki i wymagania do możliwości dzieci. Dla dzieci z wadami postawy prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Od I klasy uczniowie uczą się języka angielskiego i zdobywają umiejętności obsługi komputera. Dzięki pracowni komputerowej podłączonej do Internetu otwieramy „okno na świat”.

Nasi uczniowie chętnie i licznie biorą udział w konkursach klasowych,, szkolnych,, gminnych i pozaszkolnych , gdzie zdobywają dyplomy i wyróżnienia.

Uczniowie klas IV – VI aktywnie działają w szkolnych organizacjach: Szkolnej Radzie Uczniowskiej, Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”, Szkolnym i Uczniowskim Klubie Sportowym.. W zawodach sportowych odnoszą duże sukcesy.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia pozalekcyjne., tj.:koła artystycznego, plastycznego, teatralnego, polonistycznego, przyrodniczego, czytelniczego i informatycznego.

Szkoła uczestniczy w różnych projektach :   Mleko w szkole,   Owoce w szkole,    „Już pływam”,    Magiczny angielski  w szkole,    Równe szanse,    Cyfrowa Szkoła.

W skład Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Tomicach  wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
  • Przedszkole Samorządowe
  • Klasy Gimnazjum im. Noblistów Polskich

 

Dyrektor: mgr Józef Żegliński

Z-cy dyrektora: mgr Dorota Bilińska, mgr Bożena Moskała

Hasło szkoły: Wyzwalamy różnorodną aktywność ucznia w oparciu o prawdę, dobro, odpowiedzialność.

 

Zagadnienie badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • II próg szkolny: uwarunkowania społeczne umiejętności matematycznych pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej: poziom umiejętności matematycznych w klasie trzeciej, poziom umiejętności matematycznych w klasie czwartej, porównanie jednego poziomu z drugim
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)