Close

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Stowarzyszenie ZHP
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków 696462608 a. walkowiak@krakowska.zhp.pl http://krakowska.zhp.pl

O instytucji:

ZHP Chorągiew Krakowska jest stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jego członkami jest ok. 8500 dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Harcerstwo w województwie małopolskim działa już ponad 100 lat, z sukcesami wychowuje kolejne pokolenia.

Zagadnienie badawcze do przygotowania pracy magisterskiej:

  • Motywacja wolontariuszy i pracowników etatowych w organizacji pozarządowej, jaką jest ZHP.
%
Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Site Login
Lost your password?

(close)